(OPD). Morgentrafikken i Billund afviklet planmæssigt trods arbejdsnedlæggelse

En mindre gruppe medarbejdere i Billund Lufthavn nedlagde lørdag morgen arbejdet kl. 05:00 til kl. 08:00. Alle 12 flyafgange indenfor dette tidsrum blev afviklet planmæssigt.

(OPDATERET)

En lønstrid truede sidste på ugen medatforstyrre flytrafikken iBillund Lufthavn. Medarbejderne i lufthavnen havde meddelt ledelsen, at de ikkekunne acceptere en lønaftale, der har en ramme på ca. 2,5 %. Der er stillet krav om mindst det dobbelte af, hvad ledelsen har været i stand til at tilbyde.

Derforblev der fredagaften varslet arbejdsnedæggelse fra lørdag den 15. maj kl. 05:00 ogtre imer frem. Ledelsen havde oprindeligt fået en frist til fredag kl. 18:00 til at efterkomme medarbejdernes krav.

“Jeg er ked af, at der således bliver gennemført en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, men det ermin forventning, at alle fly kommer af sted,“sagde lufthavnens administrerende direktør Jørgen Krab Jørgensen fredag aften, da aktionen viste sig at ville blive en realitet.

Men den faglige aktion blev ikke af samme omfang som frygtet. Der var tale om en “mindre overenskomsstridig arbejdsnedlæggelse“, som lufthavnens ledelse karakteriserede det på hjemmesiden lørdag formiddag.

Billund Lufthavn havde12 flyafgange lørdag den 15. majmellem 05:00 og 08:00, men alle afgangene blev afviklet som planlagt, hvilket dermed betød, at op imod 1.500 rejsende alligevel ikke fik rejsen forstyrret.

Foto: Trods en mindre arbejdsnedlæggelse blev morgentrafikken i Billund Lufthavn afviklet normalt lørdag den 15. maj.