Fransk soldat holder vagt ved Eiffeltårnet i Paris.

Osama bin Ladens død skærper rejsevejledninger

I kølvandet på Osama bin Ladens død har både amerikanske og britiske myndigheder skærpet rejsevejledningerne. Samtidig har PET truffet foranstaltninger for at beskytte amerikanske interesser i Danmark.

Om natten den 2. maj 2011 udførte 24 elitesoldater fra Navy SEALs eliteenhed SEAL Team Six en hemmelig mission på ordre fra den amerikanske præsident Barack Obama.

Målet for aktionen var lederen af det arabiske Al-Qaida-netværk, Osama bin Laden. Han var verdens mest eftersøgte mand i forbindelse med en række terroraktioner, herunder især angrebet mod World Trade Center den 11. september 2001.

De amerikanske elitestyrker skød og dræbte Osama bin Laden i et hus i den pakistanske by Abbottabad, cirka 150 kilometer nord for hovedstaden Islamabad.

Osama bin Ladens død affødte mange reaktioner, og herhjemme udsendte Poltiets Efterretningstjeneste (PET) en opdateret vurdering af terrortruslen.

Af PETs meddeIelse fremgik det, at al-Qaidas centrale ledelse i de seneste to år har været under massivt militært pres og reelt har befundet sig i en overlevelseskamp. Al-Qaidas centrale ledelse har således ikke haft en selvstændig kapacitet til at planlægge og udføre terrorangreb i Vesten.

PET understreger dog, at Osama bin Laden har haft stor symbolsk betydning som leder for global militant islamisme, hvilket hans død kan forstærke.

“På kort sigt kan Osama bin Ladens død medføre, at enkeltpersoner eller mindre grupper vil optrappe angrebsplanlægning, særligt uden for Europa, og Osama bin Ladens død kan skærpe truslen for militante islamistiske angreb særligt i Pakistan og muligvis i Afghanistan. Det er muligt, at al-Qaida og relaterede organisationer vil fremrykke allerede eksisterende angrebsplanlægning for at hævne Osama bin Ladens død. Der vil for militante islamister være prestige i at være den første til at hævne ham og demonstrere, at militante islamister fortsat kan operere. Det vurderes i den forbindelse, at truslen især vil være rettet mod amerikanske interesser,“ skriver PET.

PET vurderer, at eventuelle spontane demonstrationer primært vil fokusere på amerikanske interesser, men at vesterlændinge generelt bør udvise øget agtpågivenhed i især Pakistan, men også i Mellemøsten samt lande i Syd- og Sydøstasien.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste giver Osama bin Ladens død dog ikke anledning til at ændre vurderingen af terrortruslen mod Danmark.

I forvejen vurderede PET, at “militante islamistiske grupper, netværk og enkeltpersoner fortsat udgør en alvorlig terrortrussel mod Danmark og danske interesser i udlandet.“

Mens selve trusselsniveauet altså ikke er hævet, har PET alligevel iværksat en række tiltag.

“Omstændighederne i forbindelse med Osama bin Ladens død har givet PET anledning til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at beskytte amerikanske interesser her i landet mod mulige militante islamistiske angreb,“ hedder det i en meddelse fra PET.

Det amerikanske U.S. Department of State udsendteumiddelbart efter aktionen i Pakistanen advarsel til amerikanske statsborgere, hvor man opfordrede til ekstra agtpågivenhed.

I lyset af usikkerheden blev amerikanske statsborgere i de områder, hvor hævnaktioner eller voldelige demonstrationer kunne tænkes at opstå, opfordret til at begrænse deres rejseaktivtet eller holde sig i deres hjem eller på hotellet.

Den skærpede rejsevejledning for amerikanske statsborgere gælder i første omgang frem til 1. august 2011.

Også det britiske Foreign & Commenwleath Office udsendte 3. maj en opdateret global rejsevejledning, hvor alle britiske statsborgere opfordres til følge udviklingen tæt, holde sig væk fra demonstrationer og udvise agtpågivenhed.

Alle britiske ambassader blev samtidig bedt om at gennemgå sikkerheden.