Polske LOT reddet af EU

Europa-Kommissionen har i går godkendt statsstøtte til LOT Polish Airlines til en samlet værdi af 1,5 mia. kroner. LOT skal dog trække sig fra flere rentable ruter samt tilbagelevere slots.

EU-Kommissionen har i går godkendt en såkaldt omstruktureringsstøtte fra den polske stat til LOT Polish Airlines. Dermed er det slået fast, at en kommende kapitalforhøjelse på 804 mio. zloty – eller godt 1,5 mia. danske kroner er i overensstemmelse med EU-reglerne om statsstøtte.

LOT har i mange år været i økonomiske vanskeligheder, og siden 2008 har selskabet haft betydelige tab. I maj 2013 fik flyselskabet et overlevelseslån på 750 mio. kroner fra den polske stat, og samtidig anmeldte den polske stat en omstruktureringsplan for EU-Kommissionen.

“LOT har udarbejdet en troværdig omstruktureringsplan, der skal gøre det til en rentabel virksomhed i den nærmeste fremtid. Samtidig giver selskabet nogle rentable ruter fra sig sammen med slots i flere overbelastede lufthavne, hvilket skaber muligheder for konkurrenterne og reducerer konkurrenceforvridningen som følge af støtten,“ siger EU-Kommissionens næstformand Joaquin Almunia med ansvar for konkurrencepolitikken.

“One time, last time“ princip overholdt
EU-Kommssionen lægger vægt på, at LOT´s faktiske økonomiske resultater allerede i 2013 var bedre end forventet, og selskabet rapporterede et positivt nettoresultat for første gang siden 2007.

Der har været påstande fremme om, at LOT allerede have modtaget statsstøtte i form af udskudte lufthavnsafgifter fra polske statsejede lufthavne. Desuden har EU-Kommissionen undersøgt andre transaktioner som angiveligt kunne indebære statsstøtte, herunder salg af fast ejendom og datterselskaber, långivning fra flere offentlige og private virksomheder samt køb af brændstof.

Hvis der var substans i disse påstande, ville LOT have overtrådt det særlige “one time, last time“ princip, hvor en virksomhed kun kan modtage omstruktureringsstøtte én gang i løbet af en periode på 10 år.

EU-Kommissionen er kommet til den konklusion, at ingen af disse foranstaltninger har karakter af ulovlig statsstøtte, da der enten ingen statsmidler er inkluderet eller også er transaktionerne blevet udført på markedsvilkår, således at der ikke er givet nogen uberettiget økonomisk fordel til LOT.

LOT Polish Airlines er det sjette flyselskab, der har fået EU-Kommissionens godkendelse til national omstruktureringsstøtte. Tidligere har Air Malta, CSA Czech Airlines, SAS, Adria Airways og airBaltic fået godkendt tilsvarende arrangementer.