Bagageområdet i Københavns Lufthavn (Arkivfoto)

Rapport: Konkursbeskyttelse fungerer ikke

Erhvervs- og Vækstministeriet konkluderer i en ny rapport, at Rejsegarantifondens konkursbeskyttelse ikke fungerer efter hensigten. Men alternativer er svære at finde.

Indtil 2010 omfattede rejsegarantiordningen kun pakkerejser. Efter Sterlings konkurs i efteråret 2008 kom der imidlertid fokus på også at sikre flyrejsende ved konkurs. Ønsket var at skabe en ordning, som skulle sikre, at også flyrejsende kunne blive transporteret hjem eller få deres penge igen, hvis et flyselskab gik konkurs.

Loven har været gældende siden den 1. januar 2010, og nu har Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet en evalueringsrapport om loven – og det er ikke just opmuntrende læsning, som man finder i den.

”Der er bred enighed blandt interessenterne om, at ordningen på flyområdet ikke fungerer hensigtsmæssigt. I rapporten beskrives en lang række problemstillinger, som interessenterne har rejst i forbindelse med evalueringen,” skriver Erhvervs- og Vækstministeriet i en følgeskrivelse til evalueringsrapporten. Ministeriet har haft inddraget en række relevante interessenter på rejseområdet i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringsrapporten.

Selvom rapporten også omfatter alternativer til den nuværende lovgivning, synes ingen løsning imidlertid holdbar for en optimal forbrugerbeskyttelse på flyrejser.

”Det bemærkes, at der ikke kan peges på én model, der løser alle rejste problemer uden at skabe nye. Rapporten konstaterer, at konkursbeskyttelsen af flyrejser rummer udfordringer. Især det forhold, at ordningen kun omfatter dansk etablerede rejseudbydere,” står der videre i følgeskrivelsen.

Havde håbet på afskaffelse
Den nuværende lov har gjort det obligatorisk for dansk etablerede rejseudbydere, som sælger flyrejser og billeje i udlandet, at være registreret i Rejsegarantifonden. Det har forpligtiget rejseudbyderne til dels at udbyde en konkursdækning mod betaling af et bidrag på 20 kroner, samt dels at stille en økonomisk garanti, som er tilpasset rejseudbyderens økonomiske situation.

Lovændringen i 2010 medførte en beslutning om, at loven skulle evalueres efter to års forløb. Imidlertid er evalueringen først klar nu, næsten tre et halvt år efter, at loven blev gældende.

Ifølge chefkonsulent Per Henriksen fra brancheorganisationen Dansk Luftfart, er den lange evalueringstid netop et tegn på, at det er svært at finde en optimal løsning. En ideel løsning skal hverken pålægge de flyselskaber, der har mange ruter fra Danmark, en ekstra stor udgift, ligesom en sådan løsning heller ikke må pålægge, at den danske stat skal stille garanti.

”Den rapport siger præcis det, som vi har sagt i flere år. Det er et umuligt koncept, de har sat op, og det skader kun den danske branche. Skal man gøre noget, så skal man gøre det internationalt,” fastslår Per Henriksen.

Chefkonsulenten tilføjer, at branchen havde håbet på, at man ville have valgt at afskaffe de nuværende regler helt indtil, at en eventuel europæisk løsning falder på plads.

Onlinesalg giver udfordringer
Det er især kendsgerningen i, at langt størstedelen af flybilletterne i dag købes online, der gør nuværende lovgivning utilstrækkelig og fremtidig lovgivning svær at lave uden, at det skaber problemer.

En lang række flyselskaber udbyder billetter i Danmark, men er ikke etableret i landet. Det betyder, at de pågældende selskaber ikke er omfattet af loven, og at en stor gruppe forbrugere dermed ikke har mulighed for at købe en konkursdækning og få deres udgifter dækket i tilfælde af konkurs. Dette var blandt andet tilfældet, da Spanair gik konkurs sidste år.

Desuden påpeger Erhvervs- og Vækstministeriets rapport det ofte omtalte problem vedrørende købet af konkursforsikringer. Forsikringerne har ofte været svære at finde på hjemmesiderne, hvor rejsen købes, og i en række tilfælde har konkursforsikringen skullet købes som et separat tilvalg. Det har betydet, at forbrugerne i visse tilfælde ikke har været klar over muligheden for at købe konkursdækning.