Raser over forslag til ny Rejsegarantifondslov

Flere brancheorganisationer er utilfredse med et lovforslag fra regeringen om en ny Rejsegarantifondslov. Lovforslaget er blevet stillet uden at tage hensyn til, at et bredt udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet siden efteråret har arbejdet med sagen.

Siden sidste efterår har et bredt sammensat udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet arbejdet med forskellige modeller for ændring af Lov om Rejsegarantifon for at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse ved flyselskabers konkurs.

Udvalget fik dog ikke lov at gøre sit arbejde færdigt, idet det er blevet overhalet indenom at et nyt lovforslag fremsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på vegne af regeringen. Forslaget blev i sidste uge sendt i høring til branchens parter med en frist til den 30. september.

Og loveforslaget bliver ikke særligt vel modtaget i branchen.

”Vi er af den opfattelse, at regeringens såkaldte ‘præciseringsmodel’ vil være umulig at håndhæve i praksis, og at den vil øge Rejsegarantifondens administrationsomkostninger markant,“ siger Per Henriksen fra Brancheforeningen Dansk Luftfart.

”Og hvis vi har ret i det, vil regningen ende hos de danske rejseudbydere, der fortsat vil blive stillet dårligere i den internationale konkurrence.“

Per Henriksen udtrykker endvidere ærgrelse over, at regeringen ikke har ladet idéerne gennemanalyse for fordele og ulemper, inden man er gået videre med et egentligt lovforslag.

DRF ønsker 5 kroners afgift
Hos Danmarks Rejsebureau Forening mener man, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen “spiller fallit“ med det nye lovforslag.

Ifølge foreningen gavner det nye lovforslag hverken forbrugerne eller de danske rejsebureauer. Lovforslaget går ud på, at alle flyselskaber fremover skal oplyse om og sikre kunderne adgang til en konkursforsikring, men den vil nemt kunne afvises af de udenlandske flyselskaber med konkurrenceforvridning som følge, mener Danmarks Rejsebureau Forening.

“Det er absurd i en tid, hvor den internationale konkurrence vokser, og stadig flere bruger nettet til at bestille deres fly- og ferierejse, at der lægges op til ulige konkurrencevilkår. Ikke alene bliver kunderne ladt i stikken uden reelt overblik. Men også danske rejsebureauer bliver stækket, når kravet om konkursdækningen reelt kun kommer til at dække rejseudbydere, der er etableret i Danmark,“ siger direktør Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureau Forening.

Foreningen peger selv på en model, hvor en obligatorisk ordning med fem kroner i afrejseafgift per passager fra samtlige danske lufthavne kan indføres.

“Vi taler med andre ord om en for både kunder og danske bureauer uhyre billig forsikring mod konkurs, som vil sikre både kunder og den samlede danske rejsebranche, der ved et kommende flykrak ellers selv vil være i en reel konkursrisiko,“ understreger Lars Thykier.