Regeringsskifte kan udskyde lufthavnsudvidelse

Aalborg Lufthavn skal på et bestyrelsesmøde i februar måned behandle et forslag om udvidelse af lufthavnen for 100 millioner kroner. Udsigten til at en eventuel ny S-SF regering vil indføre en klimaafgift på flyrejser, kan få lufthavnens bestyrelse til at udskyde beslutningen. Den foreslåede klimaafgift har en betydelig skævvridning i forhold til det nordjyske markedsområde.

Om det er en fair løsning er svært at sige, men det bliver under alle omstændigheder en unfair forandring som den danske luftfartssektor skal indstille sig på, såfremt Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti efter et nyt folketingsvalg kan skabe flertal for indførelse af en såkaldt klimaafgift på flyrejser fra danske lufthavne.

Forslaget lancerede S-SF første gang som en del af “Fair Forandring“i 2009 og blev i løbet af 2010 gentaget ved “Fair Løsning“, der bl.a. er de to partiers fælles udspil til finanslovsforslag for 2011. Samlet forventes, aten afgift på 75 kroner pr. flybillet vil bidrage med et årligt provenu på ca. 700 millioner kronerfra klimaafgiften.

Begrundelsen for afgiften er, at flytrafikken yder et væsentligt bidrag til CO2-udledningen. Samtidig har de to partier konstateret et stort prisfald på flyrejser gennem de senere år og dermed øget vækst i flyrejser. Derfor vil S og SF øge tilskyndelsens til at anvende andre transportformer.

Hvis det lykkedes de to partier at få samlet et folketingsflertal for forslaget vil det kunne få store konsekvenser for luftfartssektoren i Danmark. Det viser erfaringer fra den seneste periode, hvor der var en tilsvarende passagerafgift på flybilletter. Her lukkede tre indenrigsflyruter, og passagertallet faldt med op til25 procent som følge af afgiften kombineret med åbningen af Storebæltsforbindelsen.

Usikrefremtidsplaner for Aalborg Lufthavn

Usikkerheden omkring en ny sammensætning af Folketinget samt hvorvidt en ny S-SF regering skal lede landet efter et valg, får nu Aalborg Lufthavn til at overveje, hvorvidt en planlagt investering på 100 millioner kroner skal sættes igang. Lufthavnens bestyrelse skal i midten af februar tage stilling til udvidelsesplanerne.

Aalborg Lufthavns bestyrelsesformand er den socialdemokratiske borgmester Henning G. Jensen (S). Han er ikke ubetinget begejstret for forslaget om en klimaafigft: “Jeg har aldrig lagt skjul på, at sådan en afgift er gift for Aalborg Lufthavn og Nordjylland,“ siger borgmester Henning G. Jensen til CHECK-IN.dk.

Borgmesterenvil dog ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, hvorvidt lufthavnsinvesteringen til 100 millioner kroner skal udskydes. “Muligvis“, svarer han og tilføjer efterfølgende“Det er klart, at det giver en vis usikkerhed om en investering er rentabel.“

Geografisk skævvridning

Beregninger foretaget af konsulentvirksomheden Travelbroker Nordic viser, at der vil være en betydelig geografisk skævvridning, såfremt S-SF forslaget vinder opbakning og bliver vedtaget af et folketingsflertal i sin nuværende form.

Indenrigsrejsende til København – som i dag udgør 75 procent af Aalborg Lufthavns passagerunderlag – vil i givet fald skulle betale 150 kroner pr. returrejse svarende til 75 mio. kroner årligt baseret på lufthavnens passagertal i 2010. Herudover skal afrejsende passagerer på de resterende afgange betale årligt ca. 12 mio. kroner i klimaafgift. Samlet vil omkostningen for det nordjyske erhvervsliv og privatrejsende udgøre ca. 87 mio. kroner ud af et samlet forventet provenu på 700 mio. kroner. Det vil betyde, at det nordjyske område skal betale omkring 12 % af den samlede regning, selv om lufthavnen kun repræsenterer ca. 5 % af den samlede passagertrafik i Danmark.

Socialdemokraternes trafikpolitiske ordfører Magnus Heunicke (S) har af CHECK-IN.dk fået forlagt beregningen, der viser afgiftens pårvirkning for det nordjyske marked. “Jeg har stor sympati for særregler for at modvirke geografisk skævheder. Jeg viltjekke medvore økonomer og klimaeksperter, hvilke muligheder der er,“ siger Magnus Heunicke (S) til CHECK-IN.dk.

Foto: Aalborg Lufthavn skal udvides for 100 millioner kroner. Men bestyrelsen kan blive tvunget til at udskyde beslutningen.