Ros til transportministeren

DI Transport har lutter rosende ord til overs for transportministeren, hvis præstationer er blevet bedømt af organisationen efter ministerens første 12 måneder i embedet. ‘En minister præget af stor handlekraft,’ er bl.a. skudsmålet fra DI.

Under overskriften “Minister i overhalingssporet“ bliver transportminister Hans Christian Schmidt (V) rost til skyerne af DI Transport for sin indsats igennem de første 12 måneder som ansvarlig for Transportministeriet. Den 23. februar 2011 var det nemlig præcist et år siden, at Hans Chr. Schmidt (V) efterfulgte Lars Barfoed (K) på den ofte udskældte post.

DirektørMichael Svane fraDI Transporthæfter sig ved, at der er kort fra tanke til handling hos ministeren, hvilket skal opfattes positivt.

“Hans Christian Schmidt har sammen med sine dygtige embedsmænd i Transportministeriet vist, at beslutninger ikke altid bliver bedre af, at der går lang tid,“ hedder det i kommentaren.

Michael Svane hæfter sig ved situationen fra foråret 2010, hvor den islandskeaskesky lukkede store dele af luftrummet i Europa. En enkelt telefonopringning en lørdag eftermiddag tilministeren vartilstrækkeligt til, atdenne mandag morgen stillede op med en række topembedsmænd for sammen med luftfartens interessenter at kunne tage hånd om situationen.

“Denne sag viste en handlekraftig minister. At ministeren samtidig fik smag for, at luftfart er en vital del af transportsystemet, har vi i Brancheforeningen Dansk Luftfart senere nydt godt af. Ikke mindst i diskussionen om security i luftfarten fik vi set en minister og et ministerium, der forstod og forstår værdien af en direkte og åben dialog, men også en minister og et ministerium, der har mod til at bryde med vanetænkningen,“ skriver Michael Svane endvidere.

Men der er også plads til forbedring lader det til, selvom indlægget tangerer en stil, der kunne sammenlignes med ‘et æble til læreren’. “Naturligvis får vi ikke alle vore ønsker opfyldt. Og heller ikke alle forslag fra ministerens hånd går vores vej,“ konstaterer DI Transport-direktøren afsluttende.

Foto: Transportminister Hans Christian Schmidt (V) får ros af DI Transport efter de første 12 måneder i spidsen for ministeriet.