Fokker F-100 fly fra Denim Air i Aalborg Lufthavn.

Selvstyre: Trafikstyrelsen taler usandt

Det grønlandske selvstyre sender ansvaret for den langsommelige sagsbehandling af Greenland Express’ ansøgning om tilladelse til flyvninger mellem Billund og Grønland tilbage til Trafikstyrelsen.

Placeringen af ansvaret for en træg sagsbehandling af Greenland Express’ ansøgning om at starte flyvninger mellem Billund og Kangerlussuaq på Grønland er gået hen og udviklet sig til en strid mellem Trafikstyrelsen i København og Grønlands Selvstyre i Nuuk.

For halvanden uge siden måtte Greenland Express meddele, at man ikke kommer i gang med flyvninger mellem Billund og Kangerlussuaq på Grønland fra den 11. maj. I stedet er opstarten udskudt til den 14. juni. Ifølge Greenland Express’ primus motor, Gert Brask, så skyldes det træg sagsbehandling hos Trafikstyrelsen. For selvom Gert Brask sendte papirer ind til Grønlands Selvstyre og Trafikstyrelsen den 19. februar, så begyndte Trafikstyrelsen først at se på sagen i midten af april.

Trafikstyrelsen afviste mandag imidlertid, at ansvaret for den træge sagsbehandling lå hos dem. Styrelsen skal efter reglerne først se på sagen, når Selvstyret er kommet med en udtalelse. Og den har Selvstyret ifølge Trafikstyrelsen været næsten to måneder om at komme med.

”Når Selvstyret modtager en ansøgning om flyvning til/fra Grønland, skal de behandle det trafikpolitiske til brug for en udtalelse til Trafikstyrelsen, men de skal/bør sende den hurtigt videre til Trafikstyrelsen for ikke at forsinke sagsbehandlingen. Det har Selvstyret ikke gjort i denne sag, idet Trafikstyrelsen først hørte officielt fra dem den 17. april,” forklarede afdelingschef i Trafikstyrelsens Center for Luftfart, Per Schmock, mandag til CHECK-IN.dk.

Ikke nogen praksis
Hos Grønlands Selvstyre er man dog ikke parate til at påtage sig ansvaret for den langsommelige sagsbehandling.

”Det er korrekt, som angivet af Trafikstyrelsen, at beflyvningsansøgninger i udgangspunktet sendes tilSelvstyret, som efterfølgende sender til Trafikstyrelsen. Gert Brask sendte imidlertid sin ansøgning både til Selvstyretog til Trafikstyrelsen den 19. februar 2015. Ligeledes harSelvstyretog Trafikstyrelsen den 16. marts 2015 modtaget et spørgsmål fra Gert Brask relateret til ansøgningen. Det er således ikke korrekt, at Trafikstyrelsen først hørte om sagen den 17. april 2015,” pointerer chefkonsulent Lene Riis fra Grønlands Selvstyres Departement for Bolig, Byggeri og Infrastruktur overfor CHECK-IN.dk.

Der var ikke noget til hinder for at Trafikstyrelsen allerede i februar kunne være gået i gang med at se på ansøgningen fra Greenland Express, mener Selvstyret.

”Der er ikke udarbejdet nogen praksis for eller aftale om, at Trafikstyrelsen ikke må opstarte sagsbehandling af en indkommen ansøgning, førend materialet er modtaget fraSelvstyret. Tværtimod ses det ofte, at Trafikstyrelsen påbegynder sagsbehandlingen, så snart en ansøgning er modtaget direkte fra ansøgeren,” siger Lene Riis og peger på, at det ikke er første gang, at Trafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Greenland Express.

”Trafikstyrelsen behandlede sidste år en tilsvarende ansøgning fra Greenland Express, så selskabet er kendt af Trafikstyrelsen. DaSelvstyretikke involveres i Trafikstyrelsens sagsbehandling, har der ikke fraSelvstyretsside været anledning til at tro, at sagsbehandlingen ikke var startet i Trafikstyrelsen,” siger Lene Riis.

Svært ved at se
Nu er Trafikstyrelsen gået i gang med at se på ansøgningen fra Greenland Express. I første omgang ved at udbede sig supplerende oplysninger om hvad det er for et flyselskab, som Greenland Express forventer at anvende som underleverandør. Greenland Express er nemlig selv et såkaldt virtuelt flyselskab uden egen driftstilladelse og uden egne fly. De supplerende oplysninger indhentes også fordi Trafikstyrelsen havde svært ved at se, at det materiale, der blev fremsendt fra Greenland Express til Selvstyret og Trafikstyrelsen den 19. februar, rent faktisk var en egentlig ansøgning.