Skærpede visumregler til USA

USA har med virkning fra den 21. januar indført skærpede krav til rejsende under det særlige ESTA-program, der fritager for visum ved turist- eller forretningsrejse under 90 dage.

Danmark er et af de 38 lande, der har en aftale med USA om visumfrihed for dets statsborgere under det særlige ESTA-program.

ESTA (Elecontronic System for Travel Authorization) betyder, at danske statsborgere med et gyldigt dansk pas elektronisk kan ansøge om en indrejsetilladelse, hvis man skal opholde sig i USA under 90 dage og formålet med rejsen er turistbesøg eller forretningsrejse.

Men ESTA-ordningen har med øjeblikkelig virkning fået en undtagelse for alle deltagende lande. Den 18. december 2015 vedtog Kongressen i USA at udelukke en særlig kreds af personer fra at benytte ESTA.

Der er tale om alle personer fra ESTA-lande der siden den 1. marts 2011 har besøgt Irak, Iran, Syrien og Sudan såvel som rejsende med dobbelt statsborgerskab, hvor et af de nævnte lande indgår.

ESTA-godkendelser er tilbagekaldt
De skærpede indrejsekrav til USA kommer på tværs af den åbning mod Iran, som er blevet iværksat efter at landet har efterlevet kravene i atomaftalen fra 2015.

Den amerikanske regering overvejer da også i øjeblikket, hvordan den skal forholde sig til eventuelle undtagelser fra de nye regler, blandt andet for diplomater og rejsende, der har besøgt de fire lande som et led i en opgave med et militært formål.

Men i første omgang bliver alle rejsende, der har besøgt Iran og de tre andre lande inden for de seneste fem år, bedt om ubetinget at efterleve kravene. Alle nugældende ESTA-godkendelser bliver således annulleret for danske statsborgere, der har besøgt de fire lande, men de amerikanske ambassader lover at prioritere forretningsrejsende, der af hasteårsager har brug for et visum.


Et forretningsvisum til USA koster i dag 160 dollars, hvilket svarer til 1.120 kroner. Rejsende under ESTA-programmet kan nøjes med at betale 14 dollars svarende til 100 kroner.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) stod kort tid efter nytår i spidsen for en danske delegation med 59 deltagende virksomheder, der besøgte Iran. Alle disse deltagere er dermed fremover pligtige til at ansøge om visum til USA.

Ifølge SAS kan et flyselskab, der ankommer til en amerikansk lufthavn med passagerer, der ikke opfylder de nye krav, blive idømt en bøde på 350.000 kroner.