Sløjt år for norske lufthavne

2015 blev et deprimerende år for de største norske lufthavne med kun minimal passagerfremgang i Oslo Gardermoen og tilbagegang i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Når én industri fylder rigtig meget i et lands økonomi, så breder det sig også som ringe i vandet, når det pludselig ikke går så godt for den industri. Det kan man skrive under på i Norge, hvor landets vigtige olieindustri er på hastig retræte og det smitter blandt andet af på landets lufthavne.

I Norges suverænt største lufthavn, Oslo Gardermoen, gik antallet af passagerer frem med 1,7 procent til 24.678.195 passagerer. Udenrigstrafikken steg med 3,1 procent, mens indenrigstrafikken steg med 0,1 procent.

I Norges anden-, tredje- og fjerdestørste lufthavn var der derimod tilbagegang. I Bergen Flesland oplevede man et fald på 3,2 procent til 6.020.866 passagerer. I Norges olieby nummer ét, Stavanger, kunne Sola-lufthavnen notere sig en tilbagegang på 4,7 procent til 4.501.368 passagerer. Med en stribe af allerede gennemførte og annoncerede rutelukninger kommer det billede nok til at gentage sig i 2016.

Norges fjerdestørste lufthavn, Trondheim, havde en tilbagegang på 1,4 procent til 4.352.721 passagerer.

Ikke siden 2009
Samlet oplevede de 46 lufthavne, som drives af det statslige Avinor, en passagertilbagegang i 2015 på 0,2 procent sammenlignet med året før.

”Norsk luftfart har ikke oplevet trafiktilbagegang siden 2009 – dengang som følge af den finansielle krise. Men har vi været opmærksomme på, at den kraftig vækst i trafikken, som vi har haft i de seneste år, ville flade ud på et tidspunkt, så vi er godt forberedt til dette,” siger Dag Falk-Petersen, direktør for Avinor.

Han tilføjer, at foranstaltninger til at øge kapaciteten i Oslo Gardermoen, Bergen Flesland og Stavanger Sola, vil føre til en positiv udvikling i trafikken, sandsynligvis fra 2017

Mulighed for lille stigning
Med tilbagegangen adskiller udviklingen i Norge sig fra udviklingen i Sverige og de foreløbige meldinger fra de største danske lufthavne med undtagelse af Aarhus Lufthavn. Onsdag kommer Københavns Lufthavn som den sidste større danske lufthavn med sine passagertal, og her forventes en passagerfremgang.

De norske lufthavnsmyndigheder er ikke videre positive med hensyn til 2016.

”Avinor antager, at trafiktallene for 2016 vil være nogenlunde som sidste år, med mulighed for en lille stigning. Dette afhænger naturligvis af den generelle markedssituation, og vil også blive påvirket af en eventuel ny afgift. Faldet i oliesektoren fortsætter med at påvirke lufttrafikken i de lufthavne, som har en masse olierelateret forretningsrejser,” siger Dag Falk-Petersen, direktør for Avinor.