Stadig udfordringer for rejsemedieselskab

Scandinavian Travel Media, der står bag rejsemagasinet Stand By og branchesitet Takeoff.dk kom ud af andet regnskabsår med et driftsunderskud på 1,1 mio. kroner. En finansiel indtægt på 1,5 mio. kroner sikrede et nettooverskud på 299.183 kroner.

Den 27. april 2010 blev der midlertidigt sat en stopper for selskaberne Stand By Publishing ApS og Skandinavisk Bladforlag A/S, der begge indgav konkursbegæring ved Sø- og Handelsretten i København.

En hurtig aftale medkurator Kamilla Krebs fra advokatfirmaet Kromann Reumert sikrede dog hovedaktionæren Lars Thuesen en rekonstruktion i selskabet Scandinavian Travel Media ApS, der officieltvar blevetstiftet den 19. april 2010.

Det nye selskab lagde ud med et otte måneders regnskab, der sluttede med blodrøde tal. Et driftsunderskud på 1,375 mio. kroner ud af en samlet bruttofortjeneste på 920.000 kroner blev resultatet, da alt var gjort op den 31. december 2010.

Ledelsen konkluderede da også i årsberetningen, at resultatet ikke var tilfredsstillende, og man ville i 2011 forsøge at skabe bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Nyt driftsunderskud
Nu foreligger så 2011-regnskabet for Scandinavian Travel Media og dermed det første 12-måneders driftsår. En bruttofortjeneste på knap 2,2 mio. kroner, blev der hentet hjem, men med personaleomkostninger på 3,1 mio. kroner, er et stortdriftsunderskud atter en realitet.

Et minus på1,1 mio. kroner før finansielle omkostninger blev såledesresultatet af anstrengelserne. Men gennem ‘andre finansielle indtægter’ på 1,5 mio. kroner blev slutresultatet vendt til et nettooverskud på 299.183 kroner.

Det er angiveligt hovedaktionæren Lars Thuesen, der atter har været til lommerne for at redde overskuddet hjem. Administrerende direktør Christian Guldager ønsker ikke at kommentere denne indtægtspost. “Det holder vi for os selv,“ er den korte kommentarer.

Supplerende oplysning fra revisor
Kommentarerne fra selskabets revisor DataRevision i årsrapportener derimod ikke så ordknappe. I en såkaldt supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet, skriver DataRevision, “at der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabets eneejer Lars Thuesen fortsat yder finansiel støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Det er ledelsens vurdering, at den finansielle støtte fortsætter.“

Dermed har DataRevision tilsyneladende ved regnskabets aflæggelse ikke direkte fra Lars Thuesen modtaget tilsagn om fortsat finansiel opbakning.

“Lars Thusesen støtte er til stede, og vi kommer med nogle nye tiltag i efteråret, som vi tror meget på. Vi har en så lang historie og goodwill, og vi synes selv at vi laver et rigtig godt produkt, og fremover bliver det meget bedre,“ forklarer Christian Guldager.

Tror på sagen
Christian Guldager bekræfter endvidere, at Scandinavian Travel Media stadig arbejder for at styrke indtægterne og reducere omkostningerne.

“Det er aldrig godt nok, når der ikke er plus. Vi arbejder på sagen, vi tror på sagen, og vi bliver ved,“ er kommentaren fra Christian Guldager.

Christian Guldager driver i forvejen virksomheden Kursuslex samt Forlaget SmagogBehag ApS. Sidstnævnte udgiver fra adressen i Birkerød et gastronomisk magasin, og Christian Guldager har tidligere ikke villet afvise, at det kunne komme på tale at sammenlægge funktioner indenfor redaktion og salg hos de to medievirksomheder.