Stigende tilfredshed med Trafikstyrelsen

Statens Luftfartsvæsen, der sidste år blev lagt sammen med Trafikstyrelsen, mødes med stigende tilfredshed hos brugerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion, men rapporten viser også, at kommunikationen af nye regler halter.

I tidens løb er der faldet mange knubbede ord af, når talen faldt på Statens Luftfartsvæsen (SLV) med kritik for en langsommelig sagsbehandling og en bureaukratisk tilgang.

Men nye vinde blæser også her.

Med virkning per 1. november 2010 blev Statens Luftfartsvæsen lagt sammen med Trafikstyrelsen til én fælles styrelse med myndigheds- og tilsynsopgaver, der omfatter jernbane, vejtransport og luftfart.

Den langsigtede effekt af den fusion vil først vise sig på sigt, men allerede inden sammenlægningen var der stigende tilfredshed med Trafikstyrelsens regulering og tilsyn med dansk luftfart i forhold til en tilsvarende undersøgelse foretaget i 2008.

Det viser en rapport som er udarbejdet af analyseinstituttet Epinioni efteråret 2010 for at kortlægge samspillet mellem Trafikstyrelsen og dets brugere og interessenter indenfor dansk luftfart. Undersøgelsen er baseret på interviews og spørgeskemaundersøgelser med en række interessenter, herunder flyveskoler, luftfartsselskaber, flyvepladser og certifikatholdere.

Ifølge undersøgelsen peger flere på, at de oplever en stigende lydhørhed og imødekommenhed hos Trafikstyrelsen. Og generelt varbrugernes tilfredshed høj. Det gælder både ud fra en overordnet betragtning, og når man dykker ned i de enkelte fagområder.

De adspurgte giver udtryk for, at Trafikstyrelsen varetager opgaverne professionelt og med en høj faglig kompetence.

Ser man på svarene blandt de adspurgte luftfartsselskaber er der både positive og negative ting at fremhæve. Luftfartsselskaberne opfatter overordnet set Trafikstyrelsen som effektive og samarbejdsvillige, men nogle vurderer også, at Trafikstyrelsen er svære at få kontakt med, langsomme og ikke har “forståelse for, at luftfartsselskaberne skal tjene penge, og at tingene skal ske i et vist tempo.“

Et ankepunkt er også Trafikstyrelsens regeludarbejdelse, hvor flere er direkte utilfredse med Trafikstyrelsens kommunikation af reglerne, der fremhæves som mangelfuld. Brugerne efterspurgte i den forbindelse, at man bliver informeret hurtigere om nye regler.

Undersøgelsen peger derfor på et klart “forbedringspotentiale i kommunikationen af nye eller ændrede regler f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag, høring samt implementering og håndhævelse af Trafikstyrelsens regulering på luftfartsområdet,“ som det formuleres.

Trafikstyrelsen vil bruge undersøgelsens resultater i det fortsatte arbejde med at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften.