Stor forskel på passagerudviklingen i jyske lufthavne

November måneds trafiktal afslører store forskelle i jyske lufthavnes passagerudvikling. Aalborg i front med 30,5 % fremgang.

November måned 2009 gav for første gang i dette år en fremgang i passagertallet i Billund Lufthavn. Beskedne 1,8 % blev det til – svarende til 2.688 flerepassagerer i forhold til samme måned året før.

Mennovember 2008var til gengæld også en måned med relativ svag udenrigsaktivitet i Billund Lufthavn, idet Sterling Airlines gik konkurs den 29. oktober sidste år med store konsekvenser for lufthavnen og passagertrafikken. Heldigvis har andre operatører taget over, hvor Sterling Airlines slap, således at Billund Lufthavn i dag er mere eller mindre kompenseret for det passagertab, som Sterling-konkursen afstedkom.

I Aalborg Lufthavn havde man også Sterling-trafik, såvel indenrigs som udenrigs. Det har også sat sine spor i november-tallene, idet lufthavnen havde en fremgang på ikke mindre end 30,5 % i forhold til samme måned året før. En måned, hvor der manglende Sterling-trafikken, omend Norwegian var hurtigt inde at dække nogle af hullerne. Men også en række fodbold-charterflyvninger har påvirket statistikken. AaB fodboldspillere deltog i den europæiske Champions League turnering sidste efterår, hvorfor sidste års inkluderede en række ind- og udgående charterfly i forbindelse med holdets kampe. Men stadigvæk er det imponerende med en fremgang fra 78.676 passagerer til 102.720 i november måned 2009.

SAS Aalborg

Der skal være mere plads til SAS og andre operatører i Aalborg

I Aarhus Lufthavn har man været forskånet for Sterling-effekten i modsætning til Aalborg og Billund. Men lufthavnen har stadig tilbagegang på især udenrigs- og chartertrafikken, mens indenrigstrafikken fik en meget beskeden fremgang i november på netto 115 passagerer. Totalt set rejste 37.512 passagerer gennem lufthavnen i november måned svarende til en tilbagegang på 7,4 %.

Aarhus Lufthavn forventer fortsat tilbagegang henover vinteren. Det er lidt i tråd med lufthavnsdirektør Jørgen Krab Jørgensen fra Billund Lufthavn, der konstaterer at branchen er hårdt presset for tiden. På fritidsrejsemarkedet er der en reel nedgang i rejseaktiviteten, som Billund Lufthavn mener er med baggrund i en stigende arbejdsløshed p.g.a. den økonomiske krise. Aalborg Lufthavn mærker åbenbart ikke meget til krisen. Lufthavnen fortsætter udbygningen med en ny gate på 1. sal samt yderligere to nye gates i løbet af februar. Herudover skal der købes nye passagertrapper, ligesom der forhandles om udvidelse af lufthavnens parkeringsareal.