Store danske muligheder i grøn flybrændstof

Danmark kan blive førende inden for udvikling og anvendelse af bæredygtig flybrændstof hvis luftfartsbranchen og biobrændstofindustrien forstår at arbejde sammen. Det viser en ny undersøgelse.

Normalt er produktion af flybrændstof forbundet med store olieproducerende lande som Saudi-Arabien og Norge. Men Danmark har faktisk en unik mulighed for at indtage en førerposition inden for produktion og anvendelse af bæredygtig flybrændstof. Det viser en ny undersøgelse, som rådgivningsfirmaet NIRAS har lavet for brancheorganisationen Dansk Luftfart.

Undersøgelsen, der er lavet med støtte fra Trafikstyrelsen, offentliggøres tirsdag eftermiddag ved Dansk Luftfarts årsmøde i Industriens Hus i København.

Konklusionen i rapporten er meget klar. Der er potentiale for positive effekter på flere områder.

”Udviklingen af en national produktion af bæredygtige flybrændstoffer har potentiale for miljøforbedringer, udvikling af nye teknologier, økonomisk vækst og jobskabelse,” står der i rapporten.

Øremærke provenu
Men ligesom med vindmøller og andre miljørigtige initiativer, så er det nødvendigt med økonomiske incitamenter for at løbe udviklingen i gang.

”Beslutningstagere må skabe yderligere incitament for at introducere bæredygtige flybrændstoffer. Dette kan eksempelvis være ved at øremærke dele af provenuet fra det europæiske Emissions Trading System til formålet,” skriver rapportens forfattere med henvisning til EU’s CO2-kvotesystem.

Rapporten identificerer en række særlige danske kompetencer og anerkender en række særlige kompetencer og muligheder i hele den nordiske region, men også behovet for stærkere og mere organiserede samarbejder mellem de forskellige interessenter i regionen. Der er ifølge rapporten stort potentiale for synergier indenfor teknologiudvikling og beskæftigelse samt udnyttelse af tilgængelige ressourcer.

Dækkes af danske ressourcer
For yderligere at styrke samarbejdet og drive udviklingen vil en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter blandt råvareproducenter, teknologiudviklere, lufthavne, NGO’er, centrale beslutningstagere og luftfartsselskaber kunne danne ramme for et samarbejde.

Det fremtidige danske behov for bæredygtige flybrændstoffer kan ifølge rapporten helt eller delvist dækkes af de biomasseressourcer, der er tilstede i Danmark. Rapportens bagmænd opfordrer til at anvendelsen af biobrændstof målrettes de brancher, hvor biobrændstof er det eneste alternativ til traditionel brændstof. Det gælder blandt andet for luftfart.