Thorning: Flyafgift ikke til diskussion!

Forslaget fra S og SF om at indføre en passagerafgift på 75 kroner bliver tilsyneladende en central del af valgkampen i Nordjylland. Men nu slår Socialdemokratiets formand Helle Thorning Schmidt fast, at der ikke kan rokkes ved forslaget.

Det kontroversielle forslag i Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis udspil “Fair Løsning“ om indførelse af en passagerafgift på 75 kroner på flyrejser får nu flere lokale nordjyske folketingskandidater til at ryste på hånden.

En passagerafgift vurderes nemlig af de lokale politikere til at være til stor skade for Aalborg Lufthavn, der står midt i en positiv udvikling og en godkendt investeringsplan til samlet 150 millioner kroner. Pengene skal brugestil udbygning af terminalen, hvor første etape ventes at skulle stå klar den 1. juni 2012.

Passagerafgift vil være “gift“ for lufthavnen

Lufthavnens bestyrelsesformand, den socialdemokatiske Aalborg-borgmester Henning G. Jensen, har tidligere udtalt, at en passagerafgift vil være “gift“ for lufthavnen og dens udvikling.

Han har i valgkampen fået følgeskab af folketingsmedlem Bjarne Laustsen og erhvervsordfører Orla Hav, der begge er opstillet for Socialdemokratet iNordjylland.

“Jeg synes godt, at man kan sammenligne os med Bornholm, og jeg vil vove den påstand, at der er ligeså besværligt at komme fra Thisted eller Skagen som fra Bornholm,“ siger Bjarne Laustsen til Nordjyske.dk.

Her henviserdet socialdemokratiske medlem til den særregel, der vil kunne fritageBornholm for den nye passagerafgift.

Men Socialdemokraternes formand Helle Thorning Schmidt har ikke i sinde at slække på det politiske udspil – i hvert fald ikke undervejs i valgkampen. “Jeg er overbevist om, at vi nok skal finde løsninger, der er tilfredsstillende for Nordjylland, men selvfølgelig holder vi fast i vores politik,“ siger hun til Nordjyske.dk.

Særmeldinger og undsigelser

Helle Thorning Schmidt understreger samtidig, at det er vigtigt at snakke med dem, der bliver påvirket af det lokalt. Det er der tydeligvis også behov for, når det vælter frem med særmeldinger og direkte undsigelser fra partiets egne rækker:

“Jeg kan ikke medvirke til at støtte en afgift, der koster 75 kr. hver vej“ er opfattelsen hos Bjarne Lausten, der kalder udspillet for et forhandlingsoplæg.

En holdning, der ikke er dækning for i partiets ledelse og således vil kunne øge den lokale splittelse i valgkampen.

Om vi får en passagerafgift eller ej – og eventuelt i hvilken form – kender man først svaret på, når den nye sammensætning af folketinget er kendt efter valget den 15. september. Men indtil da må de lokale socialdemokrater tilsyneladendefinde den rette balance i kritikken af forslaget om en passagerafgift.