Tidligere EU-kommissær i spidsen for dansk luftfartsudvalg

En af de mest erfarne danske politikere, tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, er blevet udpeget til formand for Luftfartsudvalget, der skal arbejde for at gøre en større ‘lufthavnspakke’ klar, der skal fremlægges i forbindelse med den kommende EU-formandskabsperiode i første halvår af 2012.

Transportministeren har nedsat et Luftfartsudvalg, som skal analysere og vurdere lovgivningen på luftfartsområdet og komme med en række anbefalinger, eksempelvis inden for securityområdet og passagerrettigheder.

Udvalget er sammensat af syv medlemmer, der er udpeget af transportminister Hans Chr. Schmidt (V) samt yderligere 15 medlemmer, der der repræsenterer forskellige dele af dansk luftfart.

Det bliver den tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, der som formand skal lede udvalgets arbejde.

Den forhenværende udenrigs- og finansminister og nuværende formand for bestyrelsen i Metroselskabet I/S har normalt ikke luftfart som interesseområde. Men i forbindelse med det danske formandskab i EU i første halvdel af 2012 vil transportministeren gøre en særlig indsats for at forbedre vilkårene for dansk luftfart. Derfor er der lagt op til, at Henning Christophersen skal væreden erfarne frontfiguri et udvalgsarbejde, der angiveligt skal munde ud i et forslag om revision af flere af luftfartens regelsæt, herunder security-regler samt EU 261/2004 forordningen om passagerrettigheder.

De syv medlemmer som transportministeren har udpeget er følgende:

Henning Christophersen, Formand for udvalget.
Karen Bladt, Direktør i Hasle Refractories A/S
Helge Mortensen, Tidl. trafikminister
Ove Kloch, Direktør for Hedeselskabet
Poul B. Skou, Tidl. bestyrelsesmedlem, Aarhus Lufthavn
Henrik Friis, Tidl. chef for Offentlig Privat i DI
Jørgen Krab Jørgensen, Tidl. administrerende direktør, Billund Lufthavn

Herudover følger yderligere 15repræsentanter fra følgende selskaber og organisationerindenfor dansk luftfart:

Brancheforeningen Dansk Luftfart
SAS
Danske Lufthavnes Sammenslutning (DANSAM)
Danish Airline Pilot Association (DALPA)
Flyvebranchens Personale Union (FPU)
Cabin Union Denmark (CUD)
Forbrugerrådet
Dansk Industri (DI)
Dansk Erhverv (DE)
Danske Luftfragtsspeditører
Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES)
Cimber Sterling A/S
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Dansk Metal
Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA)

I forbindelse med nedsættelsen af udvalget udtaler transportminister Hans Chr. Schmidt (V): “Det er vores politiske opgave at sikre, at lovgivningen er tidssvarende, og at der også fremover er ordentlige rammevilkår og udviklingsmuligheder for dansk luftfart.“

Transportministeren oplyser, at der fra branchen har været stor interesse for at deltage i udvalgets arbejde. Modellen med at branchens parter sætter sig sammen for at forsøge at nå frem til fælles anbefalinger, er en model der allerede er erfaring med indenfor havneområdet.