Turbulens hyppigste årsag til arbejdsskader

Når danske stewardesser og piloter kommer til skade i luften er det oftest på grund af turbulens. Nærkontakt med serveringsvogne er det, der oftest giver skader.

Turbulens er den hyppigste årsag til arbejdsulykker ombord på danske fly. Det viser en stor gennemgang af arbejdsulykker i dansk luftfart, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet.

Centeret har analyseret de 235 arbejdsulykker, som i perioden 2004 – 2010 blev indrapporteret fra arbejde ombord i danske passagerfly. Og her skyldtes 15 procent af ulykkerne turbulens undervejs på flyvninger.

Skader opstået i forbindelse med turbulens medførte i 89 procent af tilfældene blå mærker, forskydninger af led og forstuvninger af specielt ryg og rygrad.

Når ikke at advare
Undersøgelsen peger på, at turbulens i mange tilfælde kan forudses. Og centeret konstaterede ved besøg i danske fly, at vurderingen af turbulensens betydning ofte indgik i den vejrbriefing, som piloterne gav til kabinepersonalet. Ved kendskab til turbulens på en flyvning kan skader på kabinepersonalet forebygges ved at planlægge ruten sådan, at problematiske vejrfænomener
undgås. Forskerne observerede at piloterne foretog en sådan planlægning før og under flyvningen, hvor de gjorde rede for, hvordan flyruten var lagt for at reducere muligheden for turbulens.

I praksis er det dog ofte op til kabinepersonalet at vurdere, om turbulensen er for kraftig til at bevæge sig rundt i kabinen og ikke være fastspændt. Det er nemlig ikke altid, at piloterne i cockpittet når at advare kabinepersonalet om turbulens.

De mere voldsomme former for turbulens så ikke ud til at være almindeligt kendt for det
personale, som centerets forskere interviewede til undersøgelsen. Men også mindre former for turbulens kan resultere i, at kabinepersonalet falder mod genstande eller bliver skoldet, når de håndterer varme væsker, pointerer centeret i sin rapport.

Nærkontakt med vogne
Undersøgelsen viste også, at det oftest var i kontakt med flyenes serveringsvogne, at det flyvende personale kom til skade. 18 procent af arbejdsskaderne skyldtes nærkontakt med vogne. De forårsager blandt andet blå mærker, forstuvninger og løfteskader. De bagvedliggende årsager angives som ’hjul der ikke fungerer’, ’skuffer der falder ud’ samt ’stød i forbindelse med turbulens og dårlige pladsforhold’. Disse skader medfører i en tredjedel af tilfældene mellem fire og 14 dages fravær og sker i overvejende grad, mens flyet er i luften.

Ni procent af skaderne opstod efter nærkontakt med crew-sædet. Passagerer var involveret i fem procent af de indrapporterede arbejdsulykker. Det dækker blandt andet over tilfælde, hvor passagerer uforvarende er kommet til at skubbe eller har haft benene i mellemgangen, så personalet er faldet.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø lavede undersøgelsen færdig i november 2012. Men først fornylig er rapporten blevet behandlet på et møde i Arbejdsmiljørådet for Luftfart.