SAS Ground Handling splittes op

Den 1. september vil SAS Ground Handling blive opsplittet i tre separate skandinaviske selskaber. Det sker som led i forberedelsen af et salg til Swissport.

I løbet af juni måned har SAS stiftet tre nye selskaber til selskabets skandinaviske groundhandling-aktiviteter. Der er tale om separate selskaber i Danmark, Norge og Sverige, hvortil samtlige medarbejdere i SAS Ground Handling overføres med virkning fra den 1. september i år.

SAS Ground Handling Denmark A/S er den 27. juni stiftet med Kjetil Håbjørg som administrerende direktør, mens Flemming Jensen, der er koncerndriftsdirektør i SAS Group, er bestyrelsesformand.I det norske SAS Ground Handling Norway AS er Knut Hågensen administrerende direktør, mens Kjetil Håbjørg er bestyrelsesformand. Det er han også i det svenske selskab SAS Ground Handling Sweden AB, der har Roberto Maiorana som administrerende direktør.

Det er planen på sigt at etablere et fælles holdingselskab for de tre skandinaviske handlingselskaber. Et holdingselskab, som skal have Swissport og SAS som ejere i forbindelse med den plan, der ligger for Swissports løbende overtagelse af SAS Ground Handling.

“Som et led i Swissports gradvise overtagelse af SAS Ground Handling, har vi valgt at ‘bolagisere’ SAS Ground Handling for at klargøre det til salgsprocessen,“ forklarer Trine Kromann-Mikkelsen, der er pressechef for SAS i Danmark.

Hun forklarer samtidig, at SAS Ground Handling er en kompliceret organisation, og at det kan give yderligere fleksibilitet i salgsprocessen at opsplitte i tre skandinaviske selskaber. Siden 2011 har SAS Ground Handling været en aktivitet i SAS-koncernen, men tidligere var der også tre separate skandinaviske selskaber under navnet SAS Ground Services.

Forhandlinger på pause
Ifølge kilder i branchen har forhandlingerne mellem SAS og Swissport været sat på pause i sommermånederne men forventes genoptaget sidst i august måned. Det skulle angiveligt være Swissports forhandlinger om overtagelse af konkurrenten Servisair, der midlertidigt har flyttet fokus fra processen omkring overtagelse af SAS Ground Handling.

SAS afviser dog, at forhandlingerne er sat på pause.

Det er klart, at Swissport har sit at se til, men der er ikke tale om opbremsning i salgsprocessen. Det har mere at gøre med, at der er en kompleks proces. Der er ingenting, der kan give anledning til at frygte, at salget ikke bliver gennemført som planlagt,“ understreger Trine Kromann-Mikkelsen.

Tidligere på året blev der af SAS og Swissport underskrevet en hensigtserklæring om at danne et joint-venture, der sammen skal drive handlingaktiviteterne i det nuværende SAS Ground Handling, Når joint-venturet er på plads, er det planen, at Swissport skal eje 51 procent og SAS 49 procent. Det fulde ejerskab skal herefter successivt overdrages til Swissport.