10 millioner statskroner til ruteudviklingsprogram

Markedsføringsfonden under Økonomi- og Erhvervsministeriet vil støtte ruteudviklingsarbejdet i lufthavnene i København og Billund gennem tilskud til destinationsmarkedsføring. Der vil via ruteudviklingsprogrammet Copenhagen Connected blive bevilget 10 mio. kr. til anvendelse i løbet af de næste 12 måneder.

Det nyetablerede ruteudviklingsprogram Copenhagen Connected, der sekretariatbetjenes af turistorganisationen Wonderful Copenhagen, har allerede indirekte medvirket til etablering af flere nye interkontinentale flyruter til Københavns Lufthavn. Det fremgår af et notat fra Københavns Kommune.

Ruteudviklingsprogrammet Copenhagen Connected er etableret med formålet om at markedsføre København i udlandet og dermed skabe grundlag for flere flyforbindelser til hovedstadslufthavnen.

Målet er at fremskaffe en samlet finansiering på 200 mio. kroner over en 4-årig periode, der går fra 1. september 2010 og frem til 31. august 2014. Projektet vil blive faseopdelt med det første projektår som fase 1, mens de resterende tre projektår er lagt ind i fase nr. 2.

Bag konsortiet Copenhagen Connectedstår en række partnere, der også indgår i styregruppen bag projektet. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune repræsenterer de største offentlige aktører, mens organisationer som Dansk Erhverv, Dansk Industri og VisitDenmark også indgår i konsortiet.

Det er i første omgang primært regionale og kommunale offentlige midler, der bidrager til projektet. Men Staten bidrager indirekte via VisitDenmark med 18. mio. kroner samt gennem finansiering fra Markedsføringsfonden under Økonomi- og Erhvervsministeriet med 10 mio. kroner. Men Copenhagen Connected vil på sigtforsøge at skaffe sig en større statslig finansiering til gennemførelse af projektets anden fase. Detkan eksempelvis ske gennem midler fra globaliseringspuljen og andre statslige puljer.

Midlerne fra M-fonden under Økonomi- og Erhvervsministeriet skal i første omgang gå tildestinationsmarkedsføring og er fordelt med 8,5 mio. kr. til Københavns Lufthavnog 1,5 mio. kr. til provinsens lufthavne – primært Billund Lufthavn.Det er dog ikke lufthavnene, der er bevillingsmodtagere, men derimodCopenhagen Connected. Men herudover er der ikke knyttet betingelser til bevillingen.

“Det handler først og fremmest om at tiltrække flere turister til Øresundsregionen. Men der skal være et klart erhvervsmæssigt fokus, således at de konkrete samarbejdesprojekter med luftfartsselskaber understøtterinternationale flyruter, der har et stort potentiale for dansk erhvervsliv,“ sigermarketingdirektør Lars Ramme Nielsen fra Wonderful Copenhagen.

Copenhagen Connected har allerede indirekte medvirket til etableringen af to nye interkontinentale flyruter til Københavns Lufthavn. Det er ruten fra Doha til København med Qatar Airways, der åbnede i marts måned samt ruten mellem Toronto og København, som Air Canada etablerede i juni måned. Begge operatører har fået stillet i udsigt, at derer et potentiale for destinationsmarkedsføring i samarbejde med Copenhagen Connected.

“Vi kommer helt sikkert til at lave destinationsmarkedsføring sammen med Air Canada og Qatar Airways, da selskabernes nye ruter klart understøtter formålet med Copenhagen Connected,“ siger Lars Ramme Nielsen.

Men det handler ikke alene om at tiltrække nye ruter. Fastholdelse af netværksbærende ruter til Københavns Lufthavn har en ligeså stor prioritet. VisitDenmark´s bidrag til fonden er således øremærket til fastholdelse af eksisterende flyruter, der er sårbare.

Foto: Air Canada er et af de selskaber, der forventes at indgå i et samarbejde med Copenhagen Connected om fælles destinationsmarkedsføring. Billedet er frarutens første afgang fra København til Toronto den 25. juni.