26 lande i protest mod EU´s kvoteafgifter

EU’s enegang med indførelsen af CO2-kvoteafgifter fra 1. januar 2012 vækker vrede. 26 medlemslande af FNs internationale luftfartsorganisation ICAO vil på et møde i november nedlægge protest over de nye afgifter. EU afviser at ændre på afgiften, og dermed trækkes fronterne skarpt op.

EU´s CO2-kvoteafgifter fra 1. januar 2012 vækker vrede. Den nye lov vil gøre flybilletterne mellem blandt andet Europa og Nordamerika dyrere, da EU tvinger luftfartsselskaberne til at købe de såkaldte CO2-udlednings-tilladelser.

Men EU´s enegang på området vækker stor vrede blandt lande udenfor EU, der kalderkvoteafgifterne diskriminerende og i strid med international lovgivning. Derfor har 26 lande, herunder USA og Kina udsendt en fælles erklæring, der stærkt kritiserer EUs planer.

I strid med internationale regler

På et møde i New Dehli i Indien i sidste uge enedes en række delegerede fra lande uden for EU, herunder medlemmer af FNs internationale luftfartsorganisation ICAO, om at afgive en formel protest mod de nye regler på ICAOs næste møde.

“Der var udbredt bekymring blandt samtlige deltagende lande på mødet, at EU´s enegang med kvotesystemet ETS (emissions trading scheme) er i strid med internationale regler,“ siger de 26 lande i en fælles erklæring.

ICAO´s 190 medlemslande holder møde i november, og her vil de 26 lande bag erklæringen fremlægge et arbejdsdokument, som man ønsker vedtaget i ICAO som en fælles protest mod EU´s enegang.

FN’s luftfartsorganisation ICAO (International Civil Aviation Organization) skal skabe fælles retningslinier for en sikker og redelig og økonomisk udvikling af international passagertrafik. Og ifølge de 26 lande bryder EU´s nye regler ikke blot med de grundlæggende tanker for ICAO men også en række regler under FN´s World Trade Organisation (WTO).

EU står fast

En talsmand fra EU afviste dog ifølge Reuters, at man vil lade sig presse. “EU overvejer ikke at trække sig på dette punkt,“ lød udmeldingen.

Den nye lovgivning træder i kraft per 1. januar 2012, hvor EU har fastsat et loft over hvor meget luftfartsselskaberne må forurene, når de lander eller letter i en af de 27 europæiske lande, der hører under det såkaldte Emissions Trading Scheme (ETS).

Luftfartsselskaberne vil skulle købe CO2-tilladelser, men EU giver dogluftfartsselskaberne 85 % gratis CO2-tilladelser i 2012. Denne andel falder til 82 % i den 3. periode af ETS-systemet, der løber fra 2013 til 2020.

Ifølge EU kan kvoterne betyde en merpris på 4-24 euro for en returbillet på en transatlantisk flyvning. Det svarer til mellem 30 og 179 kroner i merpris for en returbillet.

EUs klimakommissær Connie Hedegaard erkender, at der er stor uenighed blandt den globale luftfartsbranche omkring disse afgifter, men den uenighed fritager ikke EU fra at vise miljømæssig ansvarlighed og vise vejen for andre.