Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

Aktionærer i Københavns Lufthavn scorer kassen

Værdien af Københavns Lufthavns aktier er siden Thomas Woldbyes tiltrædelse som direktør i 2011 blevet firedoblet, hvilket forgylder aktionærerne og nogle af de ansatte.

Da administrerende direktør Thomas Woldbye den 1. maj 2011 satte sig til rette i chefstolen i Købenavns Lufthavne A/S, var kursen på selskabets aktier på Københavns Fondbørs 1.645, hvilket dengang svarede til en samlet markedsværdi på 12,9 mia. kroner baseret på 7.848.070 aktier.

I dag ser der markant anderledes ud. Der er sket en enorm værdiskabelse, idet aktiekursen er firedoblet til 5.920, der var tirsdagens lukkekurs. Det svarer til en markedsværdi på 46,5 mia. kroner, hvilket eksempelvis er dobbelt så meget som bryggerigiganten Carlsberg.

Den danske stat kan indkassere en del af værdistigningen med 39,2 procent af den samlede aktiekapital, mens hovedaktionæren Copenhagen Airports Denmark ApS, der er et konsortium ejet af canadiske Ontario Teachers Pension Plan og australske Macquarie European Infrastructure Fund III, med 57,7 procent af aktierne har kunnet score den største gevinst.

Udviklingen i aktiekursen i Københavns Lufthavne A/S (Grafik: Nasdaq)

Den resterende del af aktierne er placeret hos omkring 4.000 private og institutionelle investorer i Danmark og udlandet, der tilsammen repræsenterer 3,1 procent af selskabets aktier.

Den markante kursstigning afspejler investorernes tillid til en pengemaskine, der i det seneste aflagte regnskab præsterede en overskudsgrad på 39 procent ud af en samlet omsætning på 4,1 mia. kroner.

Lukrative medarbejderaktier
Det er dog ikke alene de to hovedaktionærer, der bliver forgyldt ved den markante kursstigning på lufthavnens aktier. Der er rent faktisk også en række nuværende og tidligere ansatte, der har kunnet drage fordel af aktiekursens himmelflugt. Medarbejderne har fire gange i henholdsvis 1994, 1996, 2000 og 2005 haft mulighed for at erhverve aktier på favorable vilkår. Aktierne er i alle tilfælde blevet tilbudt medarbejderne til kurs 105.

I 1994 skete det ved, at Københavns Lufthavne A/S i forbindelse med børsnoteringen erhvervede i alt 82.000 stk. aktier fra staten, der efterfølgende blev tilbudt medarbejderne. I alt 80 procent af de købsberettigede medarbejdere, svarende til cirka 650, erhvervede dengang aktier. I 1996 og 2000 blev der i tilknytning til statens yderligere nedbringelser af sin ejerandel gennemført en kapitaludvidelse på i begge tilfælde 50.000 stk. aktier, der blev tilbudt medarbejderne. Endelig besluttede bestyrelsen i 2005 i forbindelse med selskabets 80 års jubilæum at tilbyde hver medarbejder 15 aktier ud af den beholdning af egne aktier, som Københavns Lufthavne A/S havde som følge af selskabets aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen havde til formålet afsat i alt 26.000 stk. aktier.

Dermed er der en række nuværende og tidligere ansatte i Københavns Lufthavn, der alene gennem købsordningen i 2005 har sikret sig en gevinst på 87.225 kroner ved at købe 15 aktier til kurs 105. Da skattereglerne samtidig blev ændret i 2016, er det endnu mere lukrativt at besidde medarbejderaktier i lufthavnen. Gevinsten på aktiesalg beskattes ifølge den ændrede lovgivning som aktieindkomst og ikke som løn, hvilket vil sige maksimalt 42 procent. Tidligere skulle aktieløn til medarbejderne som udgangspunkt altid beskattes som lønindkomst, hvilket vil sige med maksimalt 56 procent.

Bestyrelse og direktion i Københavns Lufthavne A/S har i dag ikke adgang til hverken optioner eller warrants.

Pr. 31. december 2016 udgjorde aktiekapitalen i CPH nominelt 784.807.000 kroner fordelt på 7.848.070 aktier med en stykstørrelse på 100 kroner. Der er kun én aktieklasse, og ingen aktier har særlige rettigheder. Aktien er noteret på Nasdaq Copenhagen med fondskoden ISIN DK0010201102.

 

Relaterede artikler:

CPH bliver Danmarks næststørste shoppingcenter

Ryanair-vækst får Københavns Lufthavn til at opjustere

CPH investerer mindre end europæisk konkurrent

CPH-ejere køber en lufthavn mere

Butikker skæpper i kassen i CPH