Norwegians nuværende hovedkontor, "Diamanten".

Amerikansk luftfart: Norwegian fremmaner spøgelser

Norwegian hævder at kunne blive offer for storpolitik indenfor luftfarten, hvis selskabet ikke får tilladelse til at beflyve USA på en irsk driftstilladelse. Norwegian fremmaner spøgelser, er svaret fra pilotforeninger i USA og EU.

Luftfartens interesseorganisationer i USA og EU venter med spænding på referat af mødet i EU-US Joint Committee den 8. januar, hvor repræsentanter fra transportmyndighederne på begge sider af Atlanten skulle drøfte spørgsmålet om Norwegian ansættelsesmodel som følge af det norske lavprisflyselskab ansøgning om at beflyve USA på en irsk driftstilladelse.

Men ganske usædvanligt blev luftfartens interesseorganisationer bedt om at gå uden for døren, da spørgsmålet om Norwegian skulle behandles.

Samme dag som mødet blev afholdt, havde det amerikanske transportarbejderforbund AFL-CIO, den amerikanske pilotorganisation ALPA samt European Cockpit Association afleveret en fælles henvendelse til det amerikanske transportministerium, Department of Transportation (DOT) med nye argumenter for at nægte irske Norwegian Air International Limited at beflyve USA. Den fælles henvendelse var en modreaktion i forhold til Norwegians besvarelse af 31. december 2013 i forhold til det væld af indsigelser, der var kommet til DOT i løbet af december.

Norwegian anførte i sit svar, at hvis selskabet blev nægtet beflyvningstilladelse på den irske driftstilladelse ville selskabet blive offer for international storpolitik i luftfarten som ikke ville være rimelig i forhold til selskabets separate ansøgning.

Herudover hævdede Norwegian, at hvis selskabet fik sin irske driftstilladelse på plads, var de amerikanske myndigheder forpligtet til automatisk at give flyselskabet tilladelse til at operere mellem Europa og USA.

Fremmaner spøgelser
I den fælles skrivelse fra de to amerikanske organisationer og den europæiske pilotorganisation anfører man, at ingen ansøger kan påberåbe sig ubetinget ret til at få sin ansøgning godkendt.

Norwegian hævdede endvidere, at hvis tilladelsen blev nægtet, ville luftfartssamarbejdet mellem EU og USA blive bombet tilbage til en “mørk æra“ med omfattende regulering.

“Norwegian fremmaner et helt skab fuldt af spøgelser i et tydeligt forsøg på at skræmme DOT til at imødekomme selskabets ansøgning. Norwegians påstande er retoriske fantomer, og DOT bør ignorere dem,“ hedder det i en usædvanlig skarp formulering i det fælles svar.

Svarskrivelsen konkluderer, at Norwegian fundamentalt har misforstået de regler og procedurer, der ligger til grund for udstedelse af tilladelser til at operere under den fælles EU-US “open skies“ aftale. Derfor bør DOT afslå ansøgningen, slutter svarskrivelsen fra de tre interesseorganisationer.