Flyankomst i Vagar Lufthavn. (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Atlantic lander på 20 mio. i overskud

Atlantic Airways, der er i fuld gang med at implementere en ny strategi med øget fokus på Færøerne, kom ud af 2014 med et plus på 20 mio. kroner før skat.

Færøske Atlantic Airways kom ud af 2014 med et overskud på 20,2 millioner kroner sammenlignet med 8,7 millioner kroner i 2013. Omsætningen steg med seks procent fra 542,2 millioner kroner i 2013 til 573,7 millioner kroner i 2014. Antallet af rejsende steg fra 225.200 i 2013 op til 237.028, hvilket var en forøgelse på fem procent.

Selskabets bestyrelse tøver ikke med at betegne 2014 som et godt og begivenhedsrigt år for Atlantic Airways med et højt aktivitetsniveau og mange grundlæggende ændringer i selskabet. Ikke mindst implementeringen af en ny strategi for selskabet.

”Et godt årsresultat, stærk likviditet, stigende passagertal – samtidig med at mange strukturændringer blev gennemført – bekræfter bestyrelsen i, at den nye strategi var en rigtig beslutning,” siger bestyrelsesformand i Atlantic Airways, Niels Mortensen.

En værdsat luftbro
Den nye strategi indebærer, at kompleksiteten i virksomheden er blevet reduceret, og selskabet koncentrerer sig nu om at udvikle et stabilt regionalt rutenet i Norden med Færøerne som omdrejningspunkt. Ruteflyvningen har fået førsteprioritet, og overskudskapacitet fra ruteflyvningen bliver solgt til charterflyvninger, når det er muligt. Al udvikling for Atlantic Airways tager udgangspunkt i nærområdet.

”Atlantic Airways ønsker at blive set som en værdsat luftbro til omverdenen, der har flere forskellige forbindelser til nabolandene og dermed flere udgange til resten af verden. Vi har således rykket både Atlantic Airways og verden tættere på Færøerne, siger Niels Mortensen.

Er kommet hjem
Den løbende implementering af den nye strategi går planmæssigt, men en strategi er ikke fastlåst, og skulle det ske, at alt ikke går efter planen, så kan beslutninger selvfølgelig revurderes. Det er dog vigtigt at fastholde, at Atlantic Airways først og fremmest skal betjene Færøerne og færinger, understreger bestyrelsesformanden.

”Atlantic Airways er kommet hjem. Med et dygtigt personale og med en tryg base på Færøerne, har Atlantic Airways et stærkt ståsted, og selskabet er klar til at tage imod de udfordringer, der ligger forude,” pointerer Niels Mortensen.

Bundet af Airbus-kontrakt
En central del af den nye strategi er at oparbejde et frekvent og stabilt rutenet mellem Færøerne, Norge, Island og Storbritannien – NORD-ruterne. NORD skal understøtte vækstmulighederne for færøsk erhvervsliv, men vil også være til glæde for befolkningen og for turister, der ønsker at besøge Færøerne. NORD-programmet byder på fire ugentlige afgange til Bergen, tre til Reykjavík og to til Edinburgh.

Atlantic Airways’s flåde består af tre Airbus 319 fly og to Bell 412 helikoptere. Der er overkapacitet på Airbus-maskinerne. Atlantic Airways er stadig bundet af kontrakten på en maskine, der blev lejet ind til charterflyvningerne for Atlantis Rejser til Egypten, og som har kostet selskabet en del millioner kroner.

”I første omgang har vi derfor valgt at beflyve NORD med Airbus 319 frem til efteråret 2016. Denne periode skal ses som en prøvetid på, hvorvidt der er grundlag for at anskaffe et mindre fly til NORD-ruterne,” skriver selskabets bestyrelse i sin beretning for 2014.

Undersøgelser omkring en ny flytype til NORD er fortsat igang.

Uholdbar situation
I 2014 købte Atlantic Airways størstedelen af de private aktionærer, der besad 33 procent af aktierne, ud af selskabet for ialt 68 millioner kroner. Dermed ejede Atlantic Airways og Færøernes Landsstyre 99,2 procent af aktiekapitalen ved årsskiftet, og selskabet bliver igen et 100 procent offentligt ejet aktieselskab, når de sidste aktier er købt tilbage om kort tid.

Situationen med en tredjedel private aktier var uholdbar, da de små aktionærer og landsstyret var bundet til hinanden, uden at nogen af parterne havde fordel af det. Tilbagekøbet af aktierne medførte også, at Atlantic Airways som naturlig konsekvens blev afnoteret fra børserne i København og Reykjavík. Det har givet en langt større ro i den daglige drift.

Foto: Morten Lund Madsen