Billund kritiserer mulig statshjælp til Københavns Lufthavn

I løbet af de kommende uger forventes finansieringen af ruteudviklingsfonden Copenhagen Connected at være en realitet. Billund Lufthavn retter skarp kritik mod projektets finansiering.

Københavns Lufthavn mister passagerer og dermed sin betydning som internationalt trafikknudepunkt.Det er politikere i hovedstadsregionen så bekymrede over, at man finder det nødvendigt at bidrage til finansieringen af den fortsatte kommercielle udvikling af lufthavnen.

Det sker gennem oprettelse af ruteudviklingsfonden “Copenhagen Connected“, der i projektbeskrivelsen har følgende interessenter som grundinvestorer: Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Region Sjælland, Københavns Kommune, Region Skåne, Malmø Stad, Lund Stad, Økonomi‐ og Erhvervsministeriet og Københavns Lufthavne.

Tilsammen skal grundinvestorerne finansiere projektet, der løber op i 200 mio. kroner over en 4-årig periode. Finansieringen ventes på plads indenfor de kommende uger, skriver Business.dk.

Fondens overordnede tre formål er følgende:

1) Styrkelse af den fortsatte efterspørgsel og dermed sikring af eksisterende
netværksbærende ruter til og fra København .

2) Tiltrækning af nye internationale ruter fra internationale gateways på vigtige økonomiske vækstmarkeder.

3) Rammevilkår. Etablering af forum for viden og strategi for regulering og andre vilkår af betydning for den internationale flyforsyning.

Copenhagen Connected skriver i sit informationsmateriale, at det kontante mål er at medvirke til at etablere 10 nye flyruter fra internationale – primært interkontinentale – destinationer, som anses for væsentlige for Hovedstaden samt øvrige Øresundsregion og Danmark. Åbningen af 10 nye ruter med daglig flyvning forventes at kunne skabe en omsætning på godt 800 mio. kr. om året.

Den danske stat forventes ifølge prospektmaterialete at være involveret med et årligt bidrag på 10 mio. kroner i projektperioden, hvilket samlet set løber op i en regning på 40 mio. kroner for staten, hvis finansieringen kommer på plads. Herudover kommer angiveligt en andel fra den statsligt finansierede turistorganisation Visit Denmark. Denne andel løber op i 18 mio. kroner over hele perioden, således at staten direkte eller indirekte forventes at bidrage med knapt 60 mio. kroner til at finansiere de nye ruter til hovedstadslufthavnen.

Billund Lufthavn er Danmarks næststørste internationale lufthavn med over 30 udenrigsruter. Lufthavnen er et 100 % kommercielt drevet aktieselskab ejet af kommunerne i Vejle, Kolding, Billund, Horsens, Fredericia, Hedensted, Ikast-Brande og Skanderborg. Tilsammen har Vejle og Kolding 60,2 % af aktiekapitalen.

Lufthavnsdirektør Jørgen Krab Jørgensen har følgende kommentar til statens mulige involvering i Copenhagen Connected:

“Billund Lufthavnvil aldrig kunne acceptere, at der bruges skatteopkrævede midler til støtte for oprettelse af nye ruter – eller fastholdelse af eksisterende ruter – fra København eller fra nogen anden dansk lufthavn. Jeg har sagt det mange gange og gentager det gerne: Ingen kommerciel virksomhed kan klare sig, hvis den skal konkurrere med skatteborgernes penge. Sådan er det i luftfart, og sådan er det i alle brancher.“

Københavns Lufthavne A/S har det australsk-kontrollerede Macquarie Airports Copenhagen ApS som storaktionær med 53,7% af aktiekapitalen, mens den danske stat sidder på 39,2 %. Private og institutionelle investorer råder tilsammen over de resterende 7 % af aktiekapitalen.

“Billund Lufthavns passagerafgifter er i dag ca. 40 % under taksterne i Kastrup. Set i det lys, vil det opleves endnu mere absurd, hvis der skal lægges skattefinansierede midler i udviklingen af trafikken i København, som i forvejen har fået maksimal offentlig opmærksomhed og støtte til udviklingen af infrastrukturen omkring lufthavnen (motorvej, bane, metro og busser). Jeg er overbevist om, at folketingspolitikerne og regering må være enig i disse synspunkter,“udtaler Jørgen Krab Jørgensen.

Link: Copenhagen Connected projektoplæg