Sådan kan Billund Lufthavn komme til at se ud i 2040. De røde og blå bygninger er illustrationer, da intet er fastlagt endnu. (Foto: Billund Lufthavn | PR)

Billund Lufthavn og pensionskasse i milliardprojekt

Lufthavnen i Billund vil sammen med PensionDanmark investere et milliardbeløb i blandt andet at tiltrække flere fragtflyvninger til lufthavnen samt skabelsen af næsten 9.000 nye stillinger.

I løbet af de kommende år skal der investeres et store summer i Billund Lufthavn. Det sker i et langsigtet strategisk samarbejde mellem lufthavnen og PensionDanmark, der skal udmønte sig i fordobling af det antal ton luftfragt, der årligt håndteres i lufthavnen, og op mod 9.000 nye arbejdspladser.

De mange flere ton gods samt de mange nye jobs skal skabes via grundlæggelsen af Airport City, som bliver et nyt anlæg, der skal bygges på lufthavnens 700 hektar store grund. Anlægget skal bestå af hangarer, kontorlokaler samt logistik- og lagerfaciliteter.

Tanken er, at Airport City i fremtiden skal tiltrække både danske og internationale virksomheder, der beskæftiger sig med luftfart. Anlægget vil derfor fungere som en kompetenceklynge, og så skal det huse virksomheder, der ser det som en fordel at have kontor tæt på en landingsbane.

En historisk milepæl
Billund Lufthavn oplyser, at etableringen af Airport City kan føre til, at der bliver håndteret meget mere gods i lufthavnen i fremtiden. I øjeblikket passerer 77.000 ton luftfragt gennem lufthavnen hvert år, men i 2040 er ambitionen, at det tal skal være steget til 160.000 ton.

I 2040 forventer lufthavnen yderligere, at man vil betjene syv millioner passagerer årligt, ligesom at der vil være blevet skabt 8.700 nye arbejdspladser.

Jan Hessellund, der er direktør i Billund Lufthavn, kalder aftalen med PensionDanmark for en historisk milepæl.

”Ved udvikling af Airport City kan Billund Lufthavn blive til et af Nordeuropas mest attraktive knudepunkter for luftfragt. Vi forventer at mere end fordoble mængderne i luftfragt, så samarbejdet med PensionDanmark udgør selvsagt en historisk milepæl for lufthavnen. Vi er allerede langt i dialogen med flere fremtrædende logistikselskaber, der har tilkendegivet klar interesse i at drage fordel af mulighederne i Airport City. Senest har Maersk Air Cargo offentliggjort valg af Billund Lufthavn som deres europæiske luftfragt hub.”

Bygges med klimaet for øje
PensionDanmark er landets største arbejdsmarkedspensionsselskab, og i samarbejde med lufthavnen investerer pensionskassen et milliardbeløb i Airport City-projektet. I første omgang indebærer aftalen, at der skal foretages en videreudvikling af lager- og cargofaciliteterne i lufthavnen.

Udover at aftalen skal give et solidt afkast til de omkring 800.000 medlemmer af PensionDanmark, håber virksomheden også, at projektet i Billund Lufthavn kan få en positiv indvirkning på både lokalsamfundet og Danmark generelt.

”Billund får med Airport City en global tilgængelighed, der vil have betydelige positive effekter på vækst og beskæftigelse inden for både turisme og andre erhvervsområder – ikke bare i Billund – men i Danmark som helhed. Derfor ser vi store perspektiver i et langsigtet strategisk partnerskab med Billund Lufthavn, hvor PensionDanmark samtidig kan tilbyde den nødvendige erfaring med nytænkende og bæredygtige koncepter, der i stor skala kan bidrage til at nedbringe byggeriets belastning af klimaet gennem blandt andet optimering af ressourceanvendelse og byggeriernes holdbarhed,” slår administrerende direktør Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark fast.

De to virksomheder tilføjer, at man forventer at stifte et fælles selskab, der skal stå for udviklingen af Airport City frem mod 2040 enten i løbet af 2022 eller i begyndelsen af næste år.

 

Relaterede artikler:

Nyt Maersk Air Cargo får europæisk hub i Billund

Næsten fire ud af fem passagerer tilbage i Billund

Billund-direktør: “Vi har belånt virksomheden”