Cimber A/S venter på papir på sikkerheden

Alle IATA-luftfartsselskaber har gennemgået en såkaldt IOSA-certificering, der er en dokumentation af sikkerhedsprocedurer og vedligeholdelse af fly. Det nystiftede Cimber A/S venter endnu på, at certificering godkendes for selskabet.

I alt 93 procent af samtlige civile luftfartsselskaber i hele verden har en såkaldt IOSA-certificering gennem den internationale luftfartsorganisation IATA.

IOSA er forkortelsen for International Operational Safety Audit, der har til formål at øge sikkerheden indenfor civil luftfart gennem en omfattende revision af luftfartsselskabernes sikkerhedsorganisation.

Ved udgangen af 2008 blev alle luftfartsselskaber, der var medlem af den internationale luftfartsorganisation IATA, forpligtet til at gennemføre en IOSA-certificering.

Det betyder, at SAS som IATA-medlem har denne certificering sammen med de øvrige 240 medlemmer af IATA samt yderligere op imod 100 selskaber, der har vurderet, at det vil være givtigt at kunne redegøre for sikkerheden i de respektive selskaber. I Danmark har blandt andet Danish Air Transport (DAT) og Jet Time en IOSA-certificering.

Venter på ny godkendelse
Cimber Sterling havde også IOSA-certiceringen, men det nystiftede selskab Cimber A/S har endnu ikke fået denne del på plads. Her går man således og venter på at få papir på sikkerheden. For Cimber Sterling er det dog et frivlligt valg at lade sig certificere, da selskabet ikke er medlem af IATA. .

“Det er en formsag. IATA har på forhånd lovet os, at de accepterer, at IOSA-certificeringen bliver flyttet over i det nye selskabs navn, da vi opererer efter de samme bøger og manualer som tidligere, og personkredsen omkring selskabets ledelse er den samme som i det tidligere selskab,“ forklarer administrerende direktør Jacob Krogsgaard fra Cimber A/S.

Jacob Krogsgaard oplyser også, at selskabet er i færd med at svare på spørgsmål stillet af IATA, hvorefter man forventer, at IOSA-certificeringen kan overføres fra det gamle selskab til det nye selskab. Ifølge Cimber-direktøren er det et spørgsmål om relativt kort tid, inden det forventes at falde på plads.

SAS har lavet auditering
Da IOSA-certificeringensåledes eret kvalitetsstempel, vil SAS og mange andre større IATA-selskaber kun indgå codeshare-aftaler samt indgå wetlease-aftaler med operatører, der har den omtalte certificering, eller som kan certificeres af selskabets egne auditører.

SAS har den 16. maj indgået aftale med Cimber A/S om at flyve med fire CRJ200 fly på regionale ruter for det skandinaviske luftfartsselskab. Og den 13. august indleder Cimber beflyvningen af indenrigsruten fra København til Billund på vegne af SAS.

“SAS har i første omgang lavet deres egen auditering af vores sikkerhedsprocedurer, og det vurderes som værendetilstrækkeligt,“ mener Jacob Krogsgaard.

Cimber Sterling blev senest IOSA-certificeret i april måned 2011. Hvis det lykkes Cimber A/S at overtage denne godkendelse, vil selskabet skulle recertificeres i foråret 2013.