Cimber fløj med underskud i 2014

En negativ udvikling i aktivitetsniveauet skabte et underskud på 4,7 mio. kroner i Cimber A/S i selskabets andet hele driftsår, inden SAS overtog selskabet via Red 1 A/S.

Et underskud på 4,7 mio. kroner blev resultatet af andet hele driftsår i Cimber A/S, der fra 2. februar i år har fået nye ejere.

Selskabet blev oprindeligt stiftet den 15. maj 2012 som en udløber af konkursen i Cimber Sterling Group. Tre af de ledende medarbejdere i det konkursramte selskab forhandlede sig til rette med boet om at overtage produktionsplatformen til CRJ200-flyene.

I det første halvandet år så tingene lyse ud for Cimber-selskabet, der havde indgået kontrakt med SAS om flyvninger. I det første syv og en halv måned i 2012 realiserede selskabet en omsætning på 102, 9 mio. kroner og en bundlinje på en million kroner. I 2013, der var det første hele driftsår, var omsætningen fordoblet til 203,1 mio. kroner og et nettooverskud på lidt mere end fem mio. kroner.

SAS trak tæppet væk
Siden etableringen af Cimber A/S har selskabet forretningsmæssige og finansielle risici været meget knyttet til SAS som selskabets væsentligste kunde.

Derfor blev det også SAS, der i 2014 trak tæppet væk under Cimber A/S ved først at reducere kontrakten fra seks til fire fly og sidenhen i september at meddele, at kontrakten på de sidste fire fly ikke ville blive forlænget efter marts 2015.

Det fik Cimber til at meddele, at man ville lukke selskabet den 31. marts 2015, når samtlige forpligtelser for SAS var opfyldt.

Men SAS havde en anden dagsorden. Man ønskede at overtage Cimber A/S for at skabe en ny, billigere og mere fleksibel produktionsplatform til selskabets CRJ900-fly.

Den 7. december indgik SAS-selskabet Red 1 A/S en betinget aftale om at overtage samtlige aktier i Cimber A/S. Aftalen blev endeligt lukket den 2. februar i år, hvorefter SAS-Gruppen blev eneejer af selskabet.

Øget aktivitetsniveau og positivt resultat i 2015
Omsætningen i 2014 blev på 192 mio. kroner og med et nettounderskud på 4,7 mio. kroner, som ledelsen vurderer som værende tilfredsstillende, når man tager selskabets situation i betragtning.

Fra 1. marts har SAS virksomhedsoverdraget operationen af 12 CRJ900-fly til Cimber A/S, hvilket betyder forventninger om et stærkt øget aktivitetsniveau og et positivt resultat af selskabets drift i 2015. Dette på trods af overenskomstmæssige strejker blandt det virksomhedsoverdragede kabinepersonale i perioden omkring overdragelsen.

Selskabet ledes i dag af administrerende direktør Kent Hansen med en bestyrelse bestående af Mikael Wångdahl, Johan Henrik Tobias Jönsson, Carl-Johan Hellner samt Mürvet Sahin.

Sælgerne Bardin ApS (Jørgen Nielsen), Emmasuja Invest ApS (Jacob Krogsgaard) samt Trijuan ApS, der er ejet af Alex Dyrgaard