CPH ændrer målemetode i sikkerhedskontrollen

Københavns Lufthavn vil ændre målemetoderne for ventetid i sikkerhedskontrollen. Ventetiden møder kraftig kritik efter sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken.

På hverdage er der i gennemsnit omkring 2.000 passagerer, der foretager en indenrigsrejse fra Københavns Lufthavn til en af de seks danske lufthavne, der er en del af indenrigsrutenettet.

En del af disse rejsende er de såkaldte pendlere, der rejser ofte og typisk på de tidspunkter af dagen, hvor der er allermest travlt i Københavns Lufthavn. Efter sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken den 29. marts i år har der fra pendlerne været rettet en hård kritik mod CPH, idet det er opfattelsen, at ventetiderne i sikkerhedskontrollen er for lange.

Passagererne får via CPH´s hjemmeside eller via skilte i lufthavnen oplyst, hvor lang ventetiden er i sikkerhedskontrollen. Men de aktuelle målinger foretaget af de rejsende stemmer ofte ikke overens med de ventetider, der er annonceret af Københavns Lufthavn.

Det kan hænge sammen med, at den målemetode, som anvendes i CPH i dag ikke er præcis nok. De oplyste ventetider fortæller nemlig, hvor lang tid det har taget den forreste person i køen at nå frem til sikkerhedskontrollen, og ikke hvor lang tid, det vil tage for en nyankommet person i køen at nå frem.

Men det har Københavns Lufthavn besluttet at ændre, således at der kommer en ny målemetode i løbet af et par måneder.

“Vi arbejder på højtryk for at imødekomme passagerernes og flyselskabernes ønsker, og en af tingene er endnu bedre ventetidsmålinger,“ forklarer pressechef Søren Hedegaard Nielsen til CHECK-IN.dk.

Han understreger samtidig, at de nye ventetidsmålinger ikke indføres på baggrund af den aktuelle kritik, da det har været planlagt gennem nogle måneder.

På vej mod aktuelle prognosticeringer
Med den nye teknologi på vej får Københavns Lufthavn et bedre prognosticeringsværktøj, så det bliver lettere for lufthavnens personale at overskue, hvornår der skal åbnes ekstra sikkerhedsspor, så ventetiden kan holdes nede under 15 minutter i de travleste perioder.

Tidligere blev målingerne baseret på Bluetooth-teknologien, hvor passagerernes positioner i køen kunne aflæses via mobiltelefonerne. Antallet af målinger har dog været faldende i de senere år, da færre havde Bluetooth slået til på mobiltelefonen.

Derfor gik CPH over til for nogle måneder siden at måle via forbindelser til passagerernes telefoner via WiFi. Den målemetode har været anvendt i den centrale sikkerhedskontrol før sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken, mens Terminal 1 aldrig nåede af få denne målemetode indført.

Med den kommende målemetode vil der således være en aktuel prognosticering for bageste passager i køen fremfor det nuværende øjebliksbillede for den forreste passager i køen.