(Foto: Jenny Leymann)

CPH: Højhastighedstog tager ikke livet af flytrafikken!

En opsigtsvækkende norsk rapport har forudsagt, at flytrafikken mellem Oslo og København forsvinder, hvis togtransport kan gøres på 3 timer. Nu tager Københavns Lufthavn til genmæle. Højhastighedstog er netop forudsætningen for lufthavnens vækst, vurderer lufthavnens pressechef.

En norsk undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Urbanet på vegne af EU-projektet COINCO Nordviser, at hvis en togrejse mellem Oslo og København kan gennemføres på lidt over tre timer, vil der næsten ikke være kunder tilbage til flyene. Selv et tog, der bruger lidt mere end 5 timer på turen, vil kunne overtage halvdelen af flyselskabernes marked.

Dette var en opsigtsvækkende konklusion i rapporten, som de norske medier har brugt en del tid på at refererei den forgangne uge.

Men nu tager Københavns Lufthavn til genmæle.“Vi vil tillade os at være uenige i den konklusion. Vi mener tværtimod, at højhastighedstog er en forudsætning for fremtidig vækst. Det understøtter europæiske erfaringer også,“ udtaler pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavne til Boarding.dk.

Pressechefen mener, aten fordoblingaf Københavns Lufthavn optageområde fra nuværende 4 mio. mennesker til omkring 8 mio. mennesker, kun kan ske gennem infrastrukturprojekter, der skaber større tiltængelighed til lufthavnen. Her nævnes bl.a. Femern- og Kattegatforbindelser samt højhastighedstog med timedrift.

“Højhastighedstog er allerede i dag en del af infrastrukturen omkring mange af de europæiske lufthavne. Det europæiske højhastighedsnet udbygges yderligere i de kommende år, og dermed øges de store lufthavnes opland betydeligt. Udbygning og nye højhastighedsprojekter i bl.a. Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Holland, Spanien, Portugal og Italien er undervejs, og Charles de Gaulle og Schiphol har eksempelvis allerede højhastighedsstationer, og adskillige andre lufthavne er på vej,“ siger Søren Hedegaard Nielsen.

Et mindesmærke

Hovedstadslufthavnen ved Kastrup har dog også fået gavn af mange større infrastruktur-projekter gennem de seneste op til 20 år. Storebæltsforbindelsen, Øresundsbroen samt en stærk udbygning af motorveje og jernbanenettet direkte ind til Københavns Lufthavn er blot et par eksempler.

Men ifølge Søren Hedegaard Nielsen mangler der dog i øjeblikket en større investeringsvillighed i infrastrukturen, som det er set tidligere. “Fra Københavns Lufthavn har vi udsigt til den smukke Øresundsbro, der markerer sammensmeltningen af Øresundsregionen for præcis 10 år siden. Men jeg ser også et mindesmærke over den sidste store satsning på udvikling af infrastrukturen, som mere eller mindre er gået i stå siden 1990’ernes store investeringer,“ tilføjer pressechefen.

Opbakningen til styrkelse af infrastrukturen med højhastighedstog sker dog stadig med den viden, at luftfartsselskaberne kan komme til at tabe nogle kampe påde ‘point-to-point’ ruter, hvor der kommer højhastighedstog. “Vi mener, at højhastighedstog er vigtig for luftfartsindustrien. På den lange bane er udbygning af infrastrukturen en forudsætning for vækst,“ slutter Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavne A/S.

Læs mere:

Rapport: Eksprestog kan sende flyene væk

Foto: “Øresundsbroen er et mindesmærke over den sidste store satsning på udvikling af infrastrukturen,“ mener pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavne A/S.