CPH ønsker at fordoble sit opland

Hvis Københavns Lufthavn skal kunne bevare sin position som trafikknudepunkt i Nordeuropa, skal der kunne tiltrækkes dobbelt så mange passager som idag fra lufthavnens opland. Det skal ske gennem højhastighedstog eller en Kattegatforbindelse, mener lufthavnens direktør.

Københavns Lufthavn har i dag et opland (catchment area) på ca. 4 mio. mennesker, der kan nå lufthavnen indenfor en transporttid på 2 timer. Men hvis lufthavnen skal kunne bevare sin rolle som skandinavisk trafikknudepunkt, er det nødvendigt at antallet af potentielle passagerer øges markant indenfor de kommende år.

Det sagde administrerende direktør Brian Petersen fra Københavns Lufthavne A/S (CPH) på en netop afholdt konference om fremtidens jernbane- og broforbindelser arrangeret af Copenhagen Climate Netværk.

”Konkurrencen mellem de europæiske lufthavne er benhård, og der er risiko for, at Københavns Lufthavn bliver hægtet af i forhold til udviklingen i de øvrige lufthavne. Hvis vi skal bevare vores position som trafikknudepunkt i Nordeuropa, så er det helt afgørende, at vi kan tiltrække flere passagerer uden for vores nuværende opland på fire millioner indbyggere,“ sagde Brian Petersen på konferencen.

Lufthavnsdirektøren mener, at visionen må være at fordoble oplandet fra de nuværende 4 mio. mennesker til i alt 8 mio. mennesker. Det skal ske gennem en udbygning af infrastrukturen, såsom højhastighedstog og en eventuel Kattegatforbindelse.

Brian Petersen gjorde sig også til talsmand for en plan, der skal sikre et mere sammenhængende Danmark. “Hvis Danmark fortsat skal være en attraktiv destination, skal vi springe med på vognen. Nye og hurtigere togforbindelser, broer og veje vil gøre adgangen til lufthavnen lettere for mange mennesker og drive lufthavnens fremtidige vækst. Det vil desuden skabe et mere sammenhængende Danmark og i øvrigt være en klar fordel for erhvervslivet og turismen.“

Københavns Lufthavns beliggenhed i udkanten af Europa betyder, at lufthavnens opland er begrænset i forhold til de høj-intensive trafikområder i Europa. Eksempelvis har lufthavnene i Bruxelles og Köln-Bonn et væsentligt større optageområde end København, selvom lufthavnene i dag er mindre end Københavns Lufthavn.

Brussels Airport har et opland på ca. 25 mio. mennesker indenfor to timers transporttid, mens Köln-Bonn lufthavnen dækker et område med op til 18. mio. mennesker med tilsvarende tranporttid.

Foto: Administrerende direktør Brian Petersen fra Københavns Lufthavne A/S (CPH) vil have forbedret infrastrukturen, så CPH kan gøres tilgængeligt for et opland på 8 mio. mennesker.