CPH præsenterer sin plan for fremtiden

Med deltagelse af erhvervsministeren præsenterer Københavns Lufthavn i dag sin nye vækstplan, der skal lede til, at lufthavnen en dag får 40 mio. årlige passagerer.

I dag fremlægger Københavns Lufthavn sin vision for udviklingen af Danmarks største lufthavn og hvordan lufthavnen når op på 40 mio. passagerer inden for en årrække. I 2013 gik lidt over 24 mio. passagerer gennem lufthavnen. Vækstplanen har fået navnet ”Expanding CPH” og er resultatet af halvandet års intensivt analysearbejde.

Det har afdækket, hvordan Københavns Lufthavn bedst kan udvikles, så den fastholder og styrker positionen som et af de vigtigste trafikknudepunkter i Nordeuropa. En position, der ifølge lufthavnen selv styrker København som international metropol og skaber økonomisk vækst i hele Danmark og Sydsverige.

Løfter i samlet flok
Vækstplanen fremlægges ved et storstillet arrangement i den gamle Vilhelm Lauritzen Terminal i lufthavnen. I arrangementet deltager blandt andre Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen, der vil tale om opgaven med fortsat at skabe vækst i regionen.

For hvis Københavns Lufthavn skal have succes med sine vækstambitioner, så kræver det at lufthavnen og resten af Øresundsregionen løfter i samlet flok, understreger Københavns Lufthavns direktør, Thomas Woldbye.

”Hvis vores vækstvision skal blive til virkelighed, skal de kommende årtier bruges på, at vi sammen skaber grundlag for en lufthavn med 40 mio. passagerer. Som vi bl.a. har set med lufthavnen i Istanbul, er en stærk lufthavn på en og samme tid en forudsætning for væksten og afhængig af, at regionens økonomiske klima er attraktivt i et internationalt marked. Opgaven handler altså om vækst – og den skal løses på tværs af erhvervsliv og politik,” pointerer Thomas Woldbye forud for arrangementet.

Skaber de bedste rammer
Hvor lufthavnen for år tilbage havde blikket stift rettet mod udviklingen i Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda, så er det i stigende grad europæiske middelstore trafikknudepunkter som Amsterdam, Zürich og Wien, som lufthavnen måler sig op imod. Mens knap halvdelen af trafikken i Oslo og Stockholm er indenrigsflyvning, så udgør dette segment under 10 procent af trafikken i København.

Lufthavnen er derfor i langt højere grad en transferlufthavn end lufthavnene i Oslo og Stockholm. Og derfor giver det mere mening at sammenligne sig selv med andre trafikknudepunkter i Europa. Det er nemlig i højere den type lufthavne som CPH kæmper med i arbejdet med at skabe de bedste rammer for passagererne samt tiltrække og fastholde luftfartsselskaber.

Fortsat vækst
Thomas Woldbye kommer til at stå for selve præsentationen af visionen, og den efterfølges af en paneldebat om samspillet mellem lufthavnen og det omkringliggende samfund. Blandt paneldeltagerne er Københavns overborgmester Frank Jensen, Claus Jensen fra Metal, Charlotte Mark fra Microsoft og Katia Østergaard fra Horesta. I paneldebatten vil spørgsmålet om, hvordan vi sikrer fortsat vækst og udvikling i både lufthavnen og Øresundsregionen blive sat til debat.

I oktober sidste år kunne CHECK-IN.dk fortælle, hvordan et nyt hotel er et af de konkrete påtænkte tiltag i den nye vækstplan.

Den nye vækstplan kommer i hælene på lufthavnens “World Class Hub“-strategi fra februar 2012. Den handlede om at gøre Københavns Lufthavn til en af verdens bedste “hub“-lufthavn.