CPH vil gøre pendlerlivet lettere

Københavns Lufthavn er nu klar med en række tiltag, der skal gøre det lettere at pendle gennem lufthavnen til og fra provinsen. Transportministeren bifalder initiativet, men vil stadig holde øje med CPH.

Det gav store dønninger, da Københavns Lufthavn i foråret sidste år lukkede Terminal 1 og samlede indenrigs- og udenrigsflyvningen, så indenrigsrejsende skulle benytte den centrale sikkerhedskontrol mellem Terminal 2 og Terminal 3 sammen med alle de udenrigsrejsende. Væk var den lille sikkerhedskontrol i Terminal 1 kun et stenkast fra hvor indenrigsflyene holdt parkeret.

Det vakte furore blandt især pendlerne på de danske indenrigsruter. CPH har derfor i de senere måneder været i tæt dialog med kommuner og især pendlerforeninger i hele Danmark. På baggrund af de drøftelser, har lufthavnen udarbejdet en pakke af initiativer, der nu skal sættes i søen.

”Desværre har særligt pendlerne været frustrerede, da de oplever en mere uforudsigelig vej gennem lufthavnen. Med pendlerpakken ønsker vi at lette hverdagen for de mange pendlere,” forklarer Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne.

Han fremhæver særligt, at man har lyttet til bekymringen for ventetiden i sikkerhedskontrollen:

”Når der er mange tusinde, der skal igennem sikkerhedskontrollen, kan der være ventetid. Det generer især pendlerne. Derfor ansætter vi nu 20 ekstra mand til sikkerhedskontrollen og sænker ventetiden, så hovedparten af passagererne venter mindre end 5 minutter, og man kan regne med at vente maksimalt 15 minutter,” forklarer Thomas Woldbye.

Hurtigere frem
Den såkaldte pendlerpakke består af ikke mindre end ni initiativer, som blandt andet inkluderer et nyt særligt digitalt pendlerkort. Det giver konkrete fordele. Blandt andet får pendlere mulighed for at komme hurtigere frem til sikkerhedskontrollen i tilfælde af kø foran indgangen til sikkerhedskontrollen. Det skal skabe en bedre forudsigelighed for pendlerne. Pendlerkortet udstedes i en testperiode af pendlerforeningerne til deres medlemmer. Kortet er digitalt og kan integreres i eWallet/Passbook på pendlernes mobiltelefon, ligesom det kendes fra boardingpasses.

Et andet af de ni initiativer er er ny placering af CPHs såkaldte pendlerspor, som blev etableret i maj sidste år, da kritikken af de nye forhold var på sit højeste. Mange pendlere har været glade for dette spor, men fremover flyttes sporet, så det vil være placeret lige ved siden af CPH Express. Placeringen vil løbende blive evalueret sammen med pendlerne.

Styrke dialogen
På kommunikations- og dialogfronten sker der også ting og sager. Københavns Lufthavn lancerer således et nyt elektronisk nyhedsbrev til pendlerne. Nyhedsbrevet indeholder information om lufthavnen samt rabatter på mad og drikkevarer i Københavns Lufthavn. Man opretter også et fast ”Pendlerforum” for at styrke dialogen med pendlerne og deres foreninger. Det vil mødes tre-fire gange årligt og vil ud over repræsentanter fra CPH også have repræsentanter pendlerne.

Desuden igangsætter lufthavnen et samarbejde med pendlerne, som skal gøre det lettere, at gå igennem terminalerne og manøvrere udenom butikker og restauranter, så det ikke længere tager længere tid at komme ud til flyet end hvad det tager at flyve turen til provinsen.

I samarbejde med lokale partnere, flyselskaber og pendlere udarbejder Københavns Lufthavn en række videofilm, som informerer de rejsende om, hvordan de kommer hurtigst fra for eksempel Sønderborg til Kongens Nytorv via Københavns Lufthavn og retur igen.

Holder øje med lufthavnen
Transportminister Hans Christian Schmidt, som i løbet af efteråret har været i dialog med Københavns Lufthavn om udviklingen af pendlerpakken, ser med tilfredshed på det konkrete udspil:

”Det er godt, at der nu iværksættes en række initiativer, som ifølge Københavns Lufthavn vil gøre det lettere for flypendlerne. Som jeg har fremført, så var det nødvendigt med forbedrede vilkår,” siger ministeren.

Han lægger dog ikke skjul på, at der vil blive holdt øje med lufthavnen.

”Det vigtige for mig er, at de der bruger lufthavnen kommer til at opleve forbedringerne i deres hverdag. Jeg forventer, at Københavns Lufthavn leverer det, de stiller i udsigt med de nye initiativer, nemlig at ventetiden i sikkerhedskontrollen nedbringes som lovet og at passagerne kommer til at opleve forbedret service generelt,” understreger Hans Christian Schmidt.

Pendlerpakken vil blive implementeret medio januar og evalueres løbende i dialog med pendlerne og andre interessenter, idet CPH løbende vil vurdere effekten af initiativerne.