Danfoss-ejer: CPH bør løse kuffert-problemer

Sønderborg Lufthavns formand, Jørgen Mads Clausen, appellerer i et åbent brev til Københavns Lufthavn om, at lufthavnen gør det nemmere for provinspassagerer at transferere i lufthavnen.

Danfoss-ejer og formand for Sønderborg Lufthavns advisory board, Jørgen Mads Clausen, kommer i et åbent brev til Københavns Lufthavns direktør, Thomas Woldbye, med forslag til initiativer, der kan gøre det nemmere for rejsende fra provisen at transferere i Københavns Lufthavn.

Jørgen Mads Clausen peger på, at en gang rejste 60 procent af passagererne fra Sønderborg til København videre ud i verden fra København. I dag er det kun mellem 15 og 20 procent af passagererne, der bruger København som transferlufthavn.

I stedet vælger stadigt flere sønderjyder at stå tidligt op og køre til Hamburg for at nå et fly derfra. Ifølge Jørgen Mads Clausen er der fra den nordtyske lufthavn direkte check-in til alverdens destinationer. Og den ”by-pasning” af København er til skade for hele landet, mener Danfoss-bossen, der er formand for Sønderborg Lufthavns advisory board.

”Det er ikke en udvikling, Danmark kan være tilfreds med. Vi bør forfølge den udstukne strategi og gøre Københavns Lufthavn til det naturlige hub for alle danskere,” skriver Jørgen Mads Clausen i det åbne brev til Københavns Lufthavns direktør, Thomas Woldbye.

Ikke kun i København
Jørgen Mads Clausen mener, at det er de begrænsede muligheder for at checke bagage ind hele vejen fra Sønderborg og andre provinslufthavne til slutdestinationen, der får mange til at fravælge at flyve via København.

Eksempelvis har Danish Air Transport, der flyver til København fra Sønderborg og Bornholm, kun en såkaldt interline-aftale med SAS. En sådan aftale gør netop, at kufferten ryger fra det ene selskabs fly til det andet selskabs fly i København uden at den rejsende skal gøre noget. Og Norwegian, der flyver fra Karup, har slet ikke interline-aftaler med andre selskaber i København. Kun hvis man skal videre med Norwegian, skal man ikke tænke på at checke sin kuffert ind igen i København.

Men det er ikke en problematik, der kun gør sig gældende i København. Sådan er det i lufthavne overalt i verden, hvor den rejsende ankommer med ét selskab og skal flyve videre med et andet selskab. Har de to selskaber ikke en interline-aftale, er der ikke andet for end at checke bagagen ind igen.

Ifølge Jørgen Mads Clausen er det dyrt og bureaukratisk for mindre regionale flyselskaber at få interline-aftaler med de store netværksselskaber, der ofte ikke har den store lyst til at samarbejde.

Fornuftig praktik
Men med få praktiske foranstaltninger bør det i Københavns Lufthavn være muligt at eliminere disse vanskeligheder, mener Danfoss-chefen.

”I Sønderborg Lufthavn mener vi, at almindelig fornuftig praktik og teknologiens muligheder burde kunne eliminere størstedelen af disse problemer,” skriver Jørgen Mads Clausen i brevet, der også er sendt til flere trafikordførere i Folketinget.

”I dag er det jo fx således muligt at foretage et check-in fra kiosker på Hovedbanegården i København, hvorefter passageren, ved ankomst til lufthavnen, simpelthen dropper bagagen uden yderligere forsinkelse. Vil vil derfor opfordre til, at der opsættes lignende check-in kiosker i terminal 3 i Københavns Lufthavn (eller i provinslufthavnene) og at der samtidig etableres en simpel generisk bagage-drop ved siden af bagagebåndet for indkommende bagage (fra provinsen, red.).

Løsningen vil gøre det muligt, at den ankomne provinspassager kan få sin bagage, skifte bagagetag, aflevere bagagen igen og fortsætte direkte til afgangsgaten i terminal 2 eller 3. Det burde principielt kunne lade sig gøre inden for 60 minutter. I dag bruger de fleste rejsende fra provinsen omkring 2 timer til transfer,” påpeger Jørgen Mads Clausen.

Problemet med forslaget om at lave en bagage-drop i indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn er, at handlingselskaberne kun vil køre kufferterne videre, hvis der eksisterer en handlingaftale mellem det flyselskab provinspassageren ankommer til København med, og det selskab, som han/hun skal flyve videre med. For det er flyselskaberne, og ikke lufthavnen, der skal betale for den service.

I Københavns Lufthavn er brevets modtager, direktør Thomas Woldbye, ikke sen til at påpege, at Jørgen Mads Clausens idéer ikke lader sig føreud i livet i virkelighedens verden.

”Vi vil hellere end gerne gøre det let og smertefrit at skifte fly mellem indenrigs og udenrigs i CPH, men Jørgen Mads Clausens forslag kan desværre ikke lade sig gøre – hverken i København eller andre store europæiske lufthavne. EU-regler betyder, at vi som stor lufthavn ikke må gå ind på handlingselskabernes område og håndtere bagage. Ansvaret for bagagehåndtering ligger hos flyselskaberne og de handlingselskaber, som i praksis løser opgaven for flyselskaberne.,“ siger Thomas Woldbye og fortsætter:

“Så selvom vi etablerer et bag-drop, er der ingen handlingselskaber, der vil tømme det for bagage, når der ikke er nogen samarbejdsaftale om transfer mellem to flyselskaber. Vi opfordrer derfor kraftigt alle flyselskaber på dansk indenrigs til at indgå aftaler om transfer med de store udenrigsselskaber, og vi foreslår interessenterne omkring de danske indenrigslufthavne til også at lægge dette pres på flyselskaberne. I Københavns Lufthavn inviterer vi årligt alle relevante flyselskaber til en såkaldt interline-wokshop omkring bl.a.
transfer, men vi kan jo ikke tvinge dem til at samarbejde,“ understreger lufthavnsdirektøren.