Henrik Hyltoft, markedsdirektør for Handel & Transport hos Dansk Erhverv. (Foto: Dansk Erhverv)

Dansk Erhverv: Stop værdidebatten om Københavns Lufthavn

DEBAT: Københavns Lufthavn bør fortsat drives kommercielt, og staten bør være lovgiver og ikke ejer, mener markedsdirektør Henrik Hyltoft hos Dansk Erhverv.

Af Henrik Hyltoft, Markedsdirektør for Handel & Transport, Dansk Erhverv

Københavns Lufthavn (CPH) er et af Danmarks og Skandinaviens vigtigste stykker infrastruktur. Det er er derfor helt centralt, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at den fungerer så godt som muligt.

Seneste forsøg på at skabe rammer er Regeringens Luftfartsstrategi, der indeholder mange gode forslag, men også en række tiltag, der sænker værdien af CPH.

Den igangværende debat om CPHs fremtid er blevet til en værdidebat, der fokuserer på, hvorvidt staten skal tage hel eller delvis kontrol over CPH. Helt nedtonet er til gengæld det oprindelige fokus på at styrke den nationale, og dermed internationale, luftfart til gavn for hele det danske samfund og erhvervsliv.

Bør drives kommercielt
En af de helt store styrker for CPH er, at den er drevet på et kommercielt grundlag. CPH har bevist, at den kan tilpasse sig den omkringliggende virkelighed og agilt kan træffe beslutninger, når virkeligheden ændrer sig.

Lufthavnen er blevet kritiseret for at være for dyr, og det er vigtigt, at lufthavnen er konkurrencedygtig. Debatten om takster og omkostninger har dog fokuseret på en ren sammenligning med de andre skandinaviske lufthavne, men luftfart er en international branche, der konkurrerer på globalt plan, hvor CPH er den 7. billigste lufthavn i en analyse af 24 sammenlignelige lufthavne.

CPH har opnået denne styrkeposition gennem nødvendige kommercielle beslutninger, der har sørget for at CPH løbende har tilpasset sig markedet til stor gavn for Danmark som helhed. Den afledte effekt på det danske samfund og erhvervsliv, herunder blandt andet den danske turist- og hotelbranche, burde være evident.

Staten skal ikke være hovedaktionær
Overtager staten førersædet sætter vi alt dette på spil. Det er svært at forestille sig, at den nuværende agilitet kan bevares, hvis CPH kommer på Finansloven og alle nye tiltag skal igennem en politisk proces, hvor ideologi og kompromiser vil diktere, hvorvidt der kan opnås flertal for nye tiltag. Det er for usikkert, tager for lang tid og vil have en negativ effekt for det danske erhvervsliv.

Derudover vil CPH skulle kæmpe om midler på finansloven, for eksempel til den nødvendige udbygning med andre infrastrukturprojekter. Status på det område er, at listen af nødvendige projekter vokser mens midlerne til det i bedste fald stagnerer.

Lader vi den igangværende værdidebat dominere debatten om, hvordan den Nationale Luftfartsstrategi skal implementeres, vil det påvirke CPH´s økonomiske værdi negativt. Nuværende og potentielle aktionærer og investorer vil blive skræmt og den negative spiral sættes i gang.

Vi skal skabe de gode rammevilkår for luftfarten og sørge for, at udbygningsplanerne for lufthavnen er tilstrækkeligt ambitiøse. Det vil tiltrække flere internationale ruter til gavn for det danske erhvervsliv.

Statens rolle i luftfarten er som lovgiver og ikke som hovedaktionær. Det private initiativ skal nok sikre væksten, hvis det får tryghed og rette rammer.

 

Altinget har i kølvandet på den nye luftfartsstrategi benyttet anledningen til at spørge et hold af debattører: Hvordan skal fremtiden for Københavns Lufthavn se ud? Er der brug for en anden ejerskabsform, så staten har mere at skulle have sagt? Eller er en bedre regulering af markedet vejen frem?

CHECK-IN.dk har fået debattørernes tilladelse til også at bringe de respektive debatindlæg.

 

Relaterede artikler:

V: Strammere regulering kan fremtidssikre CPH

Billund: Brug for åben debat om dansk infrastruktur

Enhedslisten: CPH bør være under offentlig kontrol

Norwegian: Vækst kræver konkurrencedygtige rammer i CPH