Tre danske charterflyselskaber i Billund Lufthavn. (Foto: Jannick Spangsberg Pedersen)

Dansk luftfart bløder

AKTUEL KOMMENTAR: Der er brug for, at der bliver lagt et større og mere fleksibelt sikkerhedsnet under en branche i krise. Det mener Janus Sommergreen Andersen, formand for Cabin Union Denmark.

Af Jonas Sommergreen Andersen, formand Cabin Union Denmark

Luftfartsbranchen har i knap et år kæmpet en kamp for at overleve. Det har været og er fortsat en hård og sej kamp, både for virksomhederne, men også for medarbejderne. Virksomhederne ser blodrøde tal på bundlinjen og enorme likviditetstab som følge af den drastiske trafiknedgang grundet pandemien. Tusindvis af medarbejdere har mistet deres job og tilbageværende medarbejdere oplever, at virksomhederne anvender pressionsmidler for at presse overenskomst- og lønvilkår. Hvilket må siges, at være grimt og uretfærdigt, set ud fra et velfærdssamfundsperspektiv. 

Jeg skal dog understrege, at der fra faglig sige har været og fortsat er stor velvillighed til at finde konstruktive midlertidige løsninger og i den forbindelse udvises stor fleksibilitet fra medarbejderne. Som faglig organisation er vi samarbejdsvillige og klar til at løfte i flok sammen med virksomhederne for at få alle parter igennem krisen så smertefrit som muligt.

Med den igangværende vaccineudrulning, kan vi forhåbentlig se en ende på denne krise, som har ramt vores branche ekstra hårdt. Der vil dog være et større og længerevarende genopretningsarbejde forude, for at branchen befinder sig i normal tilstand som pre-corona.

Som faglig organisation stiller vi os undrende overfor, at hjælpepakker herunder lønkompensationsordningen ikke findes i en form tilpasset luftfartsbranchen samt, at disses løbetider ikke er koblet op på udenrigsministeriets rejserestriktioner samt -anbefalinger som et minimum. Vi mener, at dette i højere grad vil være rationelt og fyldestgørende, da disse faktorer har en enorm og direkte indvirkning på den generelle rejseaktivitet. 

Ydermere vil en branchetilpasset lønkompensationsordning med større fleksibilitet gavne både branchen, men også udbyttet af sådan en lønkompensationsordning for Danmark som samfund. Den branchetilpassede lønkompensationsordning kunne for eksempel indeholde justerbare kompensationsgrænser, hvoraf den ikke-kompenserede del kunne benyttes af virksomheden til produktion, så ved for eksempel 90 procent lønkompensation ville medarbejderen kunne være i produktion de sidste 10 procent eller lignende. Med sådan en lønkompensationsmodel vil udfasningen ske løbende i takt med normalisering af branchen.

Vi mener, at de samfundsøkonomiske konsekvenser på den anden side af krisen vil være større, hvis ikke der bliver lagt et større og mere fleksibelt sikkerhedsnet under en branche i krise, hvor tilpasningsdygtighed i særdeleshed er en forudsætning for overlevelse i en usikker tid.

Cabin Union Denmark (CUD) og vores medlemsorganisationer står mere end gerne til rådighed for uddybning og anden information, så vi sammen kan finde konstruktive og midlertidige løsninger, som kan føre branchen  gennem krisen.

 

Dette brev er sendt til beskæftigelsesministeren, erhvervsministeren samt transportministeren. Ligeledes er dette opråb afsendt til FH og DA.

Cabin Union Denmark (CUD) er den største sammenslutning af kabinepersonale i Danmark. Gennem selvstændige fagforeninger organiseres kabinepersonale i Jettime (JCU), SAS (CAU) og Sunclass Airlines (MCU).