DAT-fly lettede af sig selv

Et fly fra Danish Air Transport var i 2007 involveret i en alvorlig hændelse i Bergen Lufthavn, hvor flyet lettede af sig selv og foretog en ukontrolleret opstigning. Den endelige havarirapport foreligger nu.

De 24 passagerer om bord på Danish Air Transport flight DX056 den 7. november 2007fra Bergen til Florø, burde i dag være glade for at have livet i behold. De var nemlig involveret i en alvorlig hændelse om bord på et ATR42-300 fly fra DAT en råkold efterårsdag for mere end fem år siden.

Det kan man udlede at den norske havarikommissions endelige rapport, der blev frigivet i sidste uge.

Flyet var danskregistrerede OY-JRY, der skulle flyve på strækningen mellem Bergen og Florø. Da flyet skulle starte fra Bergen-Flesland lufthavnen kl. 16.06 var autopiloten ikke tilkoblet. Flyet rullede ud af banen, men det lettede pludselig omkring 10 knob (18,5 km/t)før rotationshastigheden var nået. Derefter fortsatte flyet i en stejl stigning med lav hastighed.

Havarikommissionen skriver i sin rapport, at flyet ifølge fartøjschefen fortsatte den ukontrollerede opstigning til trods for, at begge styrepinde blev skubbet frem til forreste position, hvilket i teorien skulle tvinge flyets næse ned samtidig med, atpiloterne gav ekstra kraft til motorerne.

Stall-advarsel
Herefteraktiveredes “stick shaker“, og “cricket sound“ lød et par sekunder i cockpittet, mens hastigheden dalede. “Stick shaker“ er en lille elmotor i styrepinden, mens “cricket sound“ er et horn, der lyder i cockpittet. Det er indbyggede advarselssystemer, der fortæller, at flyet er tæt på at stalle.

Lidt efter begyndte flyets næse dog at sænke sig, og hastigheden blev langsomt øget, hvorefter “stick shaker“ advarslen ophørte. Mens hastigheden blev øget oplevede piloterne ifølge havarirapporten, at styrepindene rystede og var svære at bevæge.

Da kontrollet over flyet var genvundet forsøgte piloterne af foretage et visuelt sving tilbage mod Flesland, men opgav efter at flyet kom ind i tæt skydække. Herefter fortsatte flyvningen mod Florø uden brug af autopilot. Da flyet var landet i Florø, blev flyets styresystem kontrolleret, uden at der blev fundet noget unormalt. Herefter blev der gennemført yderlige to rundture på ruten samme dag.

Utilstrækkeligde-icing
Havarikommissionen konkluderer, at utilstrækkelig de-icing angiveligt har været årsagen til, at flyet var vanskeligt at kontrollere under opstigningen.

Det oplyses i rapporten at ground-handling operatøren SAS SGS brugte 193 liter varmt vand fra to køretøjer til at de-ice flyet, hvorefter der blev sprøjet 69 liter type 2 anti-ice væske med 100 % styrke på flyet samt 17 liter type 1 med 28 % styrke på undersiden af flyets haleflade. Blot otte minutter efter, at der var påført anti-ice væske, var flyet på vej ud ad startbanen.

Flyproducenten ATR oplyser i et høringssvar, at man vurderer, at der har været benyttet for lidt type 2 anti-ice væske.

“Normalt vil der skulle påføres et 2 mm tykt lag anti-ice væske, hvilket vil svare til 120 liter af denne type. Den mængde type 2 væske, der blev anvendt, synes at være utilstrækkelig,“ hedder det i kommentaren fra den italienske-franske flyproducent.

DAT rapporterede også selv hændelsen til ATR, som efterfølgende udsendte et Airworthiness Review Sheet nr. 131/2007. Her konkluderede ATR:

“Den beskrevne hændelse svarer fuldstændig til de reaktioner en ATR vil have i tilfælde af mangelfuld de-icing.“

ATR henviste til en informationsbulletin, som den franske havarikommission BEA udgav i 2004 i et lignende tilfælde. I bulletinen var beskrevet, hvordan is kan føre til, at højderoret låser sig i en “næse-op-position.“

Reel fare for “stall“
Det er Havarikommissionens vurdering, at hændelsen var alvorlig, idet der var en reel fare for, at flyet kunne have “stallet“, således at opdriften var mistet, og flyet kunne have styrtet til jorden.

Netop det forhold, at flyets stall-advarselsystem blev aktiveret tyder på, at faren var overhængende. Havarikommissionen konkluderer herudover, at såfremt stigningen havde fortsat, er det usikkert, hvorvidt piloterne ville have været i stand til at rette flyet op, hvis et stall havde indtruffet i den relativt lave højde.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør Jesper Rungholm fra Danish Air Transport, der er bortrejst på ferie til udlandet.