DAT har ikke opgivet Lofoten

Danish Air Transport afleverede fredag den 13. april svarskrivelsen til norske Samferdselsdepartmentet, der ni dage før rutestart den 1. april fratog det danske selskab de tildelte ruter fra Bodø til Lofoten. Opstarten har alene kostet DAT mellem 5 og 10 mio. kroner.

Fredag den 23. marts glemmer man ikke foreløbig på Danish Air Transports hovedkontor i Vamdrup. Denne dag modtog man et brev fra Samferdselsdepartementet i Norge, hvori det blev meddelt, at man ville omgøre beslutningen om at tildele DAT fire flyruter fra Bodø til Lofoten.

Forinden var foregået en udbudsproces, hvor DAT den 19. januar var blevet tildelt flyruterne fra Bodø til henholdsvis Svolvær, Leknes, Røst og Narvik. Ruter der siden begyndelsen af 1970´erne havde været betjent af det SAS-ejede norske flyselskab Widerøe.

Klage fra Widerøe
Samferdselsdepartementets begrundelse for at fratage DAT de tildelte ruter var foranlediget af en klage fra Widerøe, der mente atdet GPS-baserede anflyvningssystem SCAT-1 var et ufravigeligt kvalifikationskrav, ligesom der ogsåskulle væresærlige krav til kompassystem.

DAT mente derimod, at SCAT-1 ikke var et kvalifikationskrav i henhold til udbudsmaterialet, ligesom der heller ikke i følge DAT´s opfattelse var stillet krav om særlige forbedrede kompassystemer på flyene.

Men på baggrund af et notat fra Luftfartstilsynet den 14. marts valgte Samferdselsdepartmentet ni dage før rutestart den 1. april at omgøre beslutningen og fratage DAT kontrakten til en værdi på 200 mio. norske kroner.

Afgørelsen er anket
Samferdselsdepartmentet gav en tre ugers svarfrist til at anke afgørelsen, hvilket DAT har valgt at gøre. Fredag den 13. april kl. 12.00 afleverede selskabet således en svarskrivelse til det norske ministerium.

“Vi fortsætter en formel proces i dette forløb. Widerøe har kun fået tildelt flyvning på midlertidigt grundlag, mens sagsbehandlingen foregår,“ fortæller administrerende direktør Jesper Rungholm til CHECK-IN.dk.

Jesper Rungholm mener, at DAT i første omgang er blevet dømt ude på et ikke-bæredygtigt grundlag.

“Der er ikke belæg for at stille krav om et nyt kompassystem ni dage før trafikstart. Luftfartstilsynet har stillet et teknisk krav, der reelt ikke eksisterer,“ mener DAT-direktøren.

Milliontab
Trods en hurtig reaktion med organisationstilpasninger har Lofoten-sagen kostet det danske luftfartsselskab mange penge og betydelige ressourcer.

“Vi vurderer, at opstartsomkostningerne alene er løbet op i 5 – 10 mio. kroner, mens vi herudover har et omsætningstab på 200 mio. kroner,“ siger Jesper Rungholm.

DAT havde til operationen på Lofoten anskaffet to Bombardier Dash 8-100 fly, der er i besiddelse af de særlige kortbaneegenskaber, der er krævet til lufthavne i dette svært tilgængelige område.

Lige nu er Dash-flyenebeskæftiget på ruterne fra Rygge Moss til Trondheim samt på rotationen Skien-Stavanger-Florø. Heruodver har DAT i øjeblikket ATR-fly beskæftiget hos Cimber Sterling, Estonian Air og franske Airlinair.

“Alt er ude at flyve i øjeblikket,“ siger Jesper Rungholm med den velkendte optimisme, der kendetegner direktøren for det danske luftfartsselskab.