Den norske stat afviser klage fra DAT

Danish Air Transport har fået afvist en klage til den norske stat over tilbagekaldelsen af tildelingen af ruter efter et EU-udbud. Afgørelsen skønnes at have kostet det danske flyselskab op i mod 10 mio. kroner, og DAT hævder samtidig, at SAS-ejede Widerøe har forsøgt at presse dem ud af markedet.

Fredag den 13. forbindes i mange kulturer med uheld. Måske også hos det Vamdrup-baserede flyselskabDanish Air Transport (DAT), der netop har tabt en klagesag mod det norske transportministerium, også kaldet Samferdselsdepartmentet.

Det var netop datoen fredag den 13. april, at DAT indgav en klage til Samferdselsdepartementet i forbindelse med den afgørelse, der blev truffet den 23. marts, hvor DAT´s tildeling af fire udbudte flyruter til Lofoten blev omstødt.

Dermed mistede DAT med ét slag en forventet omsætning på 200 mio. norske kroner i en femårig periode fra 1. april 2012 til 31. marts 2017. Da tæppet blev trukket væk under DAT blot ni dage før driftsstart, havde selskabet allerede afholdt betydelige omkostninger til at forberede ruteopstarten. Administrerende direktør Jesper Rungholm har tidligere overfor CHECK-IN.dk bekræftet, at tabet kan løbe op i10 mio. kroner.

Samferdselsdepartementets begrundelse for at fratage DAT de tildelte ruter var foranlediget af en klage fra det SAS-ejede norske regionale flyselskab Widerøe, der mente at det GPS-baserede anflyvningssystem SCAT-1 var et ufravigeligt kvalifikationskrav, ligesom der også skulle være særlige krav til kompassystem.

DAT mente derimod, at SCAT-1 ikke var et kvalifikationskrav i henhold til udbudsmaterialet, ligesom der heller ikke i følge DAT´s opfattelse var stillet krav om særlige forbedrede kompassystemer på flyene.

Samferdselsdepartementet hævder endvidere, at kun et af de tre fly, som DAT ville anvende til Lofoten-ruterne var udstyret med APIRS-kompassystemet, hvilket ifølge Luftfartstilsynet ikke er godt nok.Der skulle samtidig have været en vis uenighed om, hvorvidt det ene fly virkeligt havde APIRS installeret, og Samferdselsdepartementet konkluderer, at det havde det øjensynligt ikke og at det ville tage noget tid at få installeret.

Todelt klage
DAT´s klage til den norske stat er todelt. Først og fremmest klages der over afgørelsen, hvor DAT´s tilbud på ruteområder nr. 4 til 7 i udbuddet blev afvist efter først at have været tildelt.

Ruteområderne nr. 4 til 7 omfattes af Svolvær-Bodø, Leknes-Bodø, Røst-Bodø og Narvik (Framnes)-Bodø. Alle fire ruter havde indtil tildelingen til DAT været opereret af Widerøe siden begyndelsen af 1970´erne – og netop Bodø er hovedbase for det SAS-ejede regionale flyselskab.

Samferdselsdepartementet har åbenbart vanskeligt ved at argumentere sig ud af kravet om kompassystemer og peger i stedet på en række andre tekniskeforhold, som DAT angiveligt ikke skulle opfylde.

Det hedder også, at “argumentationen til DAT viser, at selskabet ikke har været klar over den faglige diskussion som har været knyttet til kravene i OPS-regelsættet anvendt på flyvninger i det nordlige Norge. Hvis DAT havde udvist tilstrækkelig aktivitet, ville det norske Luftfartstilsyn kunne have givet den vejledning, som havde været nødvendig.“

Vil presse DAT ud af markedet
Den anden del af klagen vedrører ruteområde nr. 13, der omfatter ruterne Florø–Oslo ogFlorø–Bergen. Disse ruter havde indtil 31. marts i år været tildelt DAT, men her vandt Widerøe ruterne fra DAT ved at præstere et nulbud.

“Widerøes nulbud opleves som et forsøg på at eliminere DAT som aktørfra det norske marked gennem selektivt at dumpe kompensationskravet (betalingen fra den norske stat, red.) på en rute, hvor DAT er alternativ udbyder. Efter DAT´s vurdering kan der stilles spørgsmålstegn ved, om dette er led i en plan om at eliminere DAT fra det norske marked,“ hedder det i klagen fra DAT til Samferdselsdepartementet.

I det 28 sider lange svarskrift fra den norske samferdselsminister konstateres det, at et ‘nulbud’ er en ordinær del af tilbudsssystemet og ikke noget som i sig selv tilsiger, at buddet er unormalt lavt i retslig forstand. Her peges der på, at Samferdselsdepartementet tidligere har indgået eneretsaftaler uden kompensationskrav.

Da klagen fra DAT således omfatter mistanke om ‘underpricing’ og et muligt brud på konkurrenceloven, har Samferdselsdepartementet sendt denne del afklagen til det norske ‘Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet’ med anmodning om atdette ministeriumvurderer behovet for at undersøge forholdet til konkurrencelovgivningen.

Det har ikke været muligt at træffe administrerende direktør Jesper Rungholm for en kommentar til Samferdselsdepartementets afvisning af klagen fra DAT. Således har det heller ikke været muligt at få konstateret, hvorvidt DAT vil rejse et erstatningskrav overfor den norske stat.

Ny rute udbudt
Samferdselsdepartement har i øvrigt netop sendt ruten fra Røros til Oslo i et nyt udbud, idet det er besluttet, at tilbudsgivningen skal gå om, da der er behov for et større fly (over 30 sæder) på ruten. Netop denne rute flyves i dag af DAT´s litauiske datterselskab UAB DOT LT, derhar fået forlænget retten til ruten frem til den 31. oktober 2012.

Hvorvidt DAT-datterselskabet har mulighed for at vinde udbuddet vil tiden vise. Konkurrenten Widerøe bøde ikke på ruten, da den var i udbud i efteråret medmindre fly som krav.Men der kan nok ikke forventes nogen som helst form for hjælp fra Samferdselsdepartementet. Dertil har striden mellem parterne allerede udviklet sig for meget.

Læs også:

DAT mister tildelte Lofoten-ruter

DAT har ikke opgivet Lofoten