Dom i Norwegian-sagen i dag

I dag kl. 10:00 falder der dom i Østre Landsret i forbindelse med en sag, hvor det norske lavprisflyselskab Norwegian har stævnet Rejsegarantifonden med påstand om, at der ikke kan pålægges krav om registering i fonden.

Der er lukkede døre, når Østre Landsrets 7. afdeling i dag kl. 10:00 afsiger dom i sag nr. B-1676-11, hvor lavprisflyselskabet Norwegian har stævnet Rejsegarantifonden.

Advokat Jacob Skude Rasmussen fra Gorissen Federspielhar ført sagen på vegne af Norwegian, mens dethar væretCarsten Ceutz fra Bech-Bruun, derharrepræsenteretRejsegarantifonden.

Sagener af særdeles principiel karakter, hvorfor detkan forventes, at den ikke vil blive afgjort ved første retsinstans,men sandsynligvis vil blive anket af en af parterne.

Strid om etableringsdefinition
Det hele handler om Lov om Rejsegarantifond, der blev ændret den 1. januar 2010.Ifølge lovgivningen skal flyselskaber der driver forretning i Danmark lade sig registrere i fonden, således at private kunder hos de respektive selskaber kan købe konkursdækning i fonden.

Norwegianstillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kunne betragte selskabet som “etableret i Danmark“, når der ikke foregik et egentlig salg af billetter fra den danske afdeling. Andre luftfartsselskaber var også i tvivl om tolkningen, og Erhvervsankenævnet afsagde i efteråret 2010 kendelser i de sager, som luftfartsselskaberne havde indbragt for nævnet. Kendelser som gav Rejsegarantifonden medhold i, at alle luftfartsselskaber med repræsentation i Danmark skulle være registreret i fonden.

Derfor tog Rejsegarantifonden initiativ til at få den sidste håndfuld flyselskaber til at rette ind og forberedte en politianmeldelse, der skulle sættes i værk i slutningen af januar måned sidste år.

Men det viste sig, at Rejsegarantifonden kom for sent med politianmeldelsen, idet Norwegian kort tid forinden havde stævnet fonden i spørgsmålet om registreringskravet. Politietvalgte nemligat ladeanmeldelsen fra Rejsegarantifonden ligge, indtil stævningen fra Norwegian var kørt gennem det juridiske system med en domfældelse som afslutning.

Rejsegarantifondens direktør Birgitte Fjeldhoff hævdede på daværende tidspunkt, at Norwegiansstævning var en reaktion på truslerne om en politianmeldelse, idet det norske lavprisflyselskab ikke havde foretaget sig noget i mere end et år og at fristen var ved at løbe ud.

Rejsegarantifonden:’Vi håber, at vi vinder!“
Begge parter venter med spænding på afgørelsen fra de tre dommere i Østre Landsret. Det er således landsdommerne K. Wiingaard, Peter Thønnings og Søren Schou Frandsen, der er ansvarlige for atafsige dommen i sagen.

”I virkeligheden bliver det dejligt atfå afklaret. Vi håber, at vi vinder. Det har været et lidt usikkert område indtil nu,“ siger direktør Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden.

Hun understreger samtidig, at med en domfældelse betyder det ikke, at sagen er slut. Sandsynligheden for at dommen kan blive anket af en af parterne er bestemt til stede.

”Vi må afvente afgørelsen og har ingen kommentarer før domsafsigelsen. Vi har tilladt os at få en juridisk vurdering, og så må vi forholde os til udfaldet, når den kommer,“ siger presse- og markedschef Johan Bisgaard Larsen fra Norwegian i Danmark.

Udover Norwegian mangler Air Mauritius, Estonian Air og Syrian Air at blive registreret i fonden.