Erik Jakobsen den 18. januar 2010 ved modtagelsen af det første Norwegian-fly i Karup Lufthavn (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Erik Jakobsen tabte kampen mod kræften

Forhenværende lufthavnschef i Karup Lufthavn, Erik Jakobsen, er død efter længere tids sygdom i en alder af blot 64 år.

Erik Jeldtoft Jakobsen, der fra 1994 til begyndelsen af 2016 var lufthavnschef i Karup Lufthavn (nu Midtjyllands Lufthavn, red.) er lørdag den 4. august stille sovet ind på Hospice Limfjord. Dermed tabte den gæve skibonit kampen mod kræften.

Den 31. januar 2016 måtte Erik Jakobsen nemlig tage afsked med lufthavnen, der var blevet hans hjertebarn, efter i næsten 22 år at have stået i spidsen for den midt- og vestjyske lufthavn i tykt og tyndt. Erik Jakobsen fik konstateret kræft i januar 2015, og en kemokur samt en større operation tærede så meget på kræfterne, at han ikke så anden udvej end at meddelelse bestyrelsen sin afsked.

“Inden operationen bad jeg lufthavnens bestyrelse om at fratræde med udgangen af januar. Jeg fornemmede allerede på daværende tidspunkt, at jeg ikke magtede et så krævende fuldtidsjob samtidig med, at jeg også var og er nødt til at pleje mig selv,” forklarede Erik Jakobsen i november 2015 til Uge-Avisen Karup.

Fra revisor til lufthavnschef
Erik Jakobsen er født i Skive og oprindeligt uddannet til revisor i Aarhus. I 1978 blev han indkaldt til Forsvaret og startede som rekrut på Flyvestation Karup. Da sergentskolen var overstået og kontrakten med Forsvaret sidenhen blev forlænget til 1986, bevarede Erik Jakobsen kontakten til flyvestationen, hvilket indirekte var årsag til, at karrieren fortsatte i den civile luftfart.

Sideløbende med sit virke som revisor fik Erik Jakobsen nemlig rådighedstjeneste i Forsvaret, hvor han underviste soldater på Flyvestationen. Her så han på et tidspunkt et jobopslag, hvor man søgte en medarbejder til at opbygge en organisation i Karup Lufthavn, der selv ville overtage driften af lufthavnen fra SAS, der havde haft ansvaret siden etableringen af indenrigsruten til København den 1. november 1965.

Erik Jakobsen søgte og fik tilbudt jobbet, og dermed blev han i 1994 reelt den første medarbejder i andelsselskabet bag den civile lufthavnsterminal, der dengang var ejet af to amter og ni kommuner i Midt- og Vestjylland.

Ved sin fratræden kort tid efter lufthavnens 50 års jubilæum var han chef for omkring 40 ansatte.

Passagervækst i afskedsgave
Da Erik Jakobsen tiltrådte som chef for Karup Lufthavn var der næsten 400.000 årlige passagerer, men åbningen af den faste forbindelse over Storebælt i 1998 gjorde et dramatisk indhug i indenrigspassagererne, som det også var tilfældet hos andre jyske lufthavne.

Det lykkedes dog i 2010 at genvinde noget af det tabte terræn, da Norwegian og Cimber Sterling i fællesskab sikrede flere end 310.000 passagerer i den midt- og vestjyske lufthavn.

Herefter fulgte nogle år med tilbagegang, men i januar 2015, der formelt var den sidste måned, hvor Erik Jakobsen var ansvarlig, voksede passagertallet med 23 procent. En bedre afskedsgave kunne han ikke få.

Fritidslandmand
Ved siden af jobbet som lufthavnschef drev Erik Jakobsen landbrug nær landsbyen Fly omkring 14 kilometer syd for Skive. Her var den foretagsomme skibonit fritidslandsmand i 30 år. Først med dyr og sidenhen med planteavl, der siden 1995 var rent økologisk.

Efter Erik Jakobsens ønske fandt der ingen kirkelig handling eller sammenkomst sted, da han i stedet ønskede, at eventuelle blomster kunne betænkes Hospice Limfjord.

 

Relaterede artikler:

50 vil være chef i Karup Lufthavn

Karup Lufthavn skal have ny chef