EU-Domstolen i Luxembourg (Foto: Cédric Puisney | CC 2.0)

EU-Domstolen fastslår ansvar for ‘transporterende flyselskab’

EU-Domstolen har netop truffet en såkaldt præjudiciel afgørelse om, hvorvidt kompensation ved forsinkelser skal betales af sælgende flyselskab eller wetlease-operatør.

Når retsinstanser i EU-landene skal træffe afgørelse i sager, der er reguleret af EU-forordninger, kan det af og til blive nødvendigt at få vejledning fra EU-Domstolen, således at man sikrer, at EU-reglerne fortolkes korrekt.

Det har været tilfældet i en sag fra Tyskland, hvor fire klagere ved byretten i Hamborg havde anlagt sag mod det britiske ACMI- og charterflyselskab Thomson Airways.

Klagerne havde købt billetter med TUIFly fra Hamborg til Cancun i Mexico. Billetterne blev solgt som en TUIFly-flyvning, men i reservationsbekræftelsen stod, at flyvningen ville blive gennemført af Thomson Airways.

Thomson Airways Boeing 767-300 (Foto: TonyHolt777 | CC 3.0)

Da kunderne skulle afsted på rejsen, blev flyvningen stærkt forsinket, og Thomson Airways blev kontaktet for udbetaling af kompensation i henhold til EU-forordning 261/2004. Dette afviste Thomson Airways med hensyn til, at man ikke var det transporterende flyselskab jævnfør forordningens artikel 2, litra b.

Thomson Airways tabte i byretten
Klagerne valgte at gå rettens vej for at at få kompensation udbetalt og fik i første omgang medhold i byretten i Hamborg, som fastslog, at Thomson Airways var transporterende flyselskab. Men Thomson Airways valgte at prøve afgørelsen ved en højere retsinstans, der er den regionale ret i første instans i Hamborg.

Den regionale ret i Hamborg var usikker på fortolkningen af EU-forordningen og kontaktede herefter EU-Domstolen for en såkaldt præjudiciel afgørelse.

Således blev EU-Domstolen bedet om at tage stilling til følgende spørgmål:

“Skal begrebet “transporterende luftfartsselskab” i forordning 261/2004 fortolkes således, at et luftfartsselskab, når det udlejer fly med besætning til et andet luftfartsselskab under en såkaldt ‘wetlease’ til et kontraktsligt fastsat antal flyvninger, men ikke har det operationelle hovedansvar for de pågældende flyvninger, og der i passagerens reservationsbekræftelse er anført ‘udføres af’ netop dette selskab, anses for transporterende luftfartsselskab i denne forordnings forstand?”

Afgørelse til fordel for wetlease-operatør
Den præjudicielle afgørelse blev truffet ved EU-Domstolen i Luxembourg den 4. juli, og heri blev det præciseret, at et flyselskab, der udlejer fly og besætninger til et andet selskab ikke har det operationelle ansvar for flyvningerne og dermed ikke kan gøres erstatningsansvarlig efter 261/2004 ved forsinkelser og aflysninger.

Årsagen til usikkerheden om fortolkningen ligger i det forhold, at forordningen bruger begreberne “transporterende luftfartsselskab” og taler om “det operationelle ansvar”. Det kan ved de særlige konstruktioner om ACMI og wetlease give anledning til forvirring, når et flyselskab for eksempel skriver i reservationsbekræftelsen, at flyvninger er opereret af et andet selskab.

 

Relaterede artikler:

Højesteret: Flypassagerer må ikke overkompenseres

Højesteret: Dårligt vejr giver ikke kompensation

EU 261/2004: Den forhadte forordning