Finnair øger passagertal med 17 procent

Mens SAS i marts havde en passagertilbagegang på to procent, kunne Finnair i stedet notere en fremgang på over 17 procent.

Det går godt for både SAS og Finnair. Begge nordiske flyselskaber er økonomisk kommet godt igennem det seneste regnskabsår.

Ser man på de to flyselskabers passagerudvikling, var den i marts meget forskellig. Lige i underkanten af 1,1 million passagerer fløj med Finnair, hvilket svarer til en vækst på 17,2 procent i forhold til samme måned sidste år. Samtidig steg belægningsprocenten med 3,5 procentpoint til 84,5 procent.

Anderledes så det ud hos SAS. Her fløj 2,4 millioner passagerer med selskabet i marts, hvilket var en passagertilbagegang på 2,6 procent i forhold til marts 2017. SAS fik også flere passagerer ombord i flyene, da belægningen endte på 73,1 procent, hvilket var en stigning på 3,4 procentpoint.

Sammensætningen af trafik spiller ind, idet de store udrejsedage omkring påsken var i år faldt i marts , hvilket ikke var tilfældet året før, og med en større eksponering mod forretningsmarkedet, rammer det SAS hårdere. Men samtidig er det også udtryk for, at SAS udøver en stram pris- og kapacitetsdisciplin, mens Finnair i stedet udnytter den lukrative niche til at booste Asien-trafikken via trafikknudepunktet i Helsinki Lufthavn.

“Efterspørgslen efter flyrejser er forblevet på et godt niveau gennem første kvartal. Vi er meget tilfredse med stigningen i antallet af passagerer sammen med forbedringen af vores belægningsprocent. Vores hastige vækst afspejler sig dog som forventet i et fald i enhedsindtægterne,” siger Finnairs koncernfinansdirektør Pekka Vähähyyppä.

Asien er primær trækkraft
Det er de interkontinentale ruter, der trækker hovedparten af væksten hos Finnair. Således steg Asien-trafikken i marts med 31,5 procent flere passagerer i forhold til samme måned sidste år, og år til dato er der 27 procent flere passagerer på Asien-ruterne.

Fremgangen på Asien-ruterne skyldes primært flere frekvenser på ruterne fra Helsinki til Bangkok og Hong Kong samt på en del af de øvrige ruter til Japan, Singapore og Indien. Herudover var en ny sæsonrute til Goa også med til at løfte trafikken.

Det er dog ikke alene de asiatiske ruter, der vokser markant. En næsten tilsvarende fremgang var der på de nordamerikanske ruter, selvom volumen i disse er mere beskeden. I marts rejste 18,9 procent flere passagerer med Finnair til og fra Nordamerika, og for de første tre måneder i år er passagertallet vokset med 19,6 procent til 76.000. Det er nye sæsonruter til Puerto Vallarta og Havana, der har sikret den tocifrede vækst.

Hos SAS havde man på de interkontinentale ruter i marts en trafikvækst på 5,4 procent trods en kapacitetsreduktion på 1,9 procent, så her har pris- og kapacitetsdisciplinen igen været medvirkende til relativ kontrollabel vækst.

 

Relaterede artikler:

Finnair fremskynder A350-levering

Milliardoverskud hos Finnair

SAS og Finnair med fyldte fly

Trods SAS-rekord er Finnair større på langruter

Finnair lægger større afstand til SAS