(Foto: Harri Koskinen)

Finsk eventyr har været dyrt for Flybe

Det britiske regionale flyselskab Flybe trækker nu to fly ud af Flybe Nordic for at mindske tabet på det finske marked. Ruteforretningen i Finland har genereret et underskud på 175 mio. kroner i de seneste to år.

Hos det britiske flyselskab Flybe græder man med det ene øje og smiler med det andet, når tankerne går i retning af satsningen i Finland.

Det har på en og samme tid været en stor succes, men også en dundrende fiasko, at man den 1. juli 2011 etablerede et joint venture kaldet Flybe Nordic (nu Flybe Finland Oy, red.) i samarbejde med Finnair. Flybe fik 60 procent af aktierne i det nye selskab samt ledelsesretten over selskabet.

Forretningen i Finland har bestået af to dele. Rutedrift på lokale indenrigsruter samt regionale ruter. Denne del af forretningen har været en økonomisk katastrofe. Underskuddet på ruteaktiviteterne var i 2012/13 på 11,1 mio. britiske pund, hvilket svarer til 105 mio. danske kroner. Året efter i 2013/14 var underskuddet reduceret til 7,3 mio. pund og dermed 70 mio. danske kroner. Samlet har regningen været på 175 mio. kroner før skat, hvoraf Flybe skal dække 60 procent af tabet.

Til gengæld har det været en succes at flyve på vegne af Finnair. Flybe Finland producerer i dag flyvninger for Finnair ved hjælp af 22 fly, og denne del af forretningen har i det netop afsluttede regnskabsår givet et overskud på 6,3 mio. britiske pund svarende til 60 mio. danske kroner. Dermed er ACMI-aktiviteten medvirkende til at reducere underskuddet i det finske joint venture til blot en mio. pund, hvilket dog ikke tilfredsstiller ledelsen.

“Det mindre tab i Finland er stadig skuffende på trods af, at der har været en stor fremgang i forhold til det foregående år,“ siger Saad Hammad, der har været koncernchef i det britiske flyselskab siden sommeren 2013.

Fjerner to fly
Da Flybe Nordic blev præsenteret i sommeren 2011 var det ambitionen, at selskabet skulle vokse sig til at blive det største regionale flyselskab i Norden. Planen var blandt andet at skulle flyve indenrigsruter i Finland, Sverige, Norge og Danmark samt regionale ruter inden for Norden og Baltikum.

Den skandinaviske ekspansion blev opgivet, og lidt efter lidt lukkede ruterne i Skandinavien, herunder ruterne fra Stockholm-Bromma til henholdsvis København og Oslo.

I finansåret 2013/14 fløj Flybe Finland blot 300.000 passagerer med selskabets seks fly allokeret til ruteforretningen. Det var et fald på 25 procent i forhold til året før, og belægningen faldt til et skræmmende niveau på 44 procent.

Derfor har Flybe netop besluttet at trække to ATR42-fly ud af den finske operation og returnere disse til udlejeren. Dermed er der blot fire fly tilbage til at betjene de resterende ruter sammen med de 22 fly, der opereres på vegne af Finnair.

Koncernchef Saad Hammad oplyser i den netop fremlagte årsrapport, at Flybe Finland i april besluttede at lukke to af seks tabsgivende ruter, og at man i samarbejde med Finnair har igangsat “drøftelser omkring yderligere initiativer, der skal forbedre de økonomiske resultater på ruteaktiviteterne i det finske marked.“