Flyhandel redder overskuddet hos Sun-Air

SUN-AIR of Scandinavia fik et overskud på knap 13 millioner kroner efter skat sidste år, men driften af ruteflyvninger giver underskud. Kun en ekstraordinær milliongevinst ved flyhandel sikrede et overskud.

Vi kommer aldrig til at give underskud. Sådan omtrent har den meget kontante udmelding tidligere været fra Sun-Airs ejer og CEO Niels Sundberg.

Og det udsagn står fortsat til troende. I hvert fald kom SUN-AIR of Scandinavia A/S ud med overskud igen i regnskabsåret 2010/11.

SUN-AIR of Scandinavia A/S, der flyver som British Airways franchisepartner, kunne i det seneste regnskabsårpræsentere et overskud på 16,9 millioner kroner før skat.

Udover rute- og ad hoc charterflyvning omfatter SUN-AIR’s aktiviteter flyvedligeholdelse samt handel med fly og reservedele.

Ad hoc charterflyvningen, der foregår under brandet ”JoinJet”, har i det forgangne regnskabsår haft en positiv udvikling og investerede i yderligere en Hawker XPr med den nyeste teknologi inden for jet flymotorer, der reducerer CO2 udledningen med 72% i forhold til ældre motorer.

I 2010/11 omsatte SUN-AIR for 296 millioner korner, hvilket er en fremgang på 31 millioner kroner eller 12 % i forhold til året før.

Flyhandel sikrer overskuddet

Graver man et spadestik dybere i regnskabet fremgår det imidlertid, at selve driften af ruteflyvningerne giver underskud og, kun en ekstraordinær milliongevinst ved flyhandel sikrede et overskud.

Resultatet af primær drift var i 2010/11 et underskud på 2.845.000 kroner på, hvilket dog er væsentligt bedre end sidste år, hvor den primære drift gav et underskud på næsten 16 millioner kroner.

Efter skat var årets resultat på 12,6 millioner kroner, hvilket var en femdobling fra året før. Overskuddet fremkommer dog alene fordi selskabet tjente 23,5 millioner kroner ved handel med fly.

Ledelsen erkender også problemet.

“Den underliggende opdeling på SUN-Air of Scandinavia forretningsområder viser, at ruteflyvning m.v. fortsat giver et utilfredsstillende resultat, mens flyhandel sikrer det tilfredstillende resultat,“ hedder det i ledelsens årsberetning.

Endvidere fremgår det, at det Billund-baserede flyselskabS med baggrund i konkurrencen i branchen også i det forgangne år har måttet gennemføre en række kapacitetstilpasninger – både organisatorisk og i rutenettet. Det skal føre til genskabelsen af rentabel rutedrift i fremtiden, fremgår det i kommentarerne til årsregnskabet.

Denne løbende tilpasning ses også da selskabet lukker ruten fra Aarhus til Helsinki med virking fra den 22. januar. I stedet vil Sun-Air etablere føderuter fra Jylland til Berlin i løbet af sommeren 2012.

SUN-AIR opererer i Skandinavien på ruterfra Aarhus til henholdsvis Oslo, Stockholm-Bromma og Göteborg og fra Billund til henholdsvis Bruxelles, Düsseldorf, London City og Manchester.