(Foto: Morten Lund Madsen)

Flykatastrofe udspillede sig i Roskilde Lufthavn

Alt var kørt i stilling, da to fly som en del af en større øvelse i går var stødt sammen i Roskilde Lufthavn. Næsten 200 medvirkede i den fiktive ulykke.

Onsdag eftermiddag klokken 16:30 stødte to passagerfly sammen i Roskilde Lufthavn. Et mindre Piper-fly med fire ombord fik af ukendte årsager forvildet sig ud på landingsbanen, hvor et fly af typen Beech 1900 netop var ved at lande. Beech 1900-flyet kunne ikke nå at undvige og de to fly snittede hinanden, røg af banen og brød i brand.

I lufthavnens kontroltårn blev der hurtigt slået alarm, og Roskilde Lufthavns egne brandbiler – de såkaldte crashtendere – var fremme på under to et halvt minut ved de brændende fly, og fik dem slukket. Kort efter ankom også Roskilde Brandvæsen og flere ambulancer.

Ulykken, som udspillede sig i lufthavnen, var kun en øvelse. Alligevel var det vigtigt, at øvelsen var så virkelighedstro som overhovedet muligt. Træningen af både lufthavnens eget beredskab og de tilknyttede beredskaber, samt politi og hospitaler er nemlig afgørende for, at man er klar, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Alt blev prøvet af
Flyulykker kan have rigtig mange tilskadekomne, hvis der er tale om en situation, hvor et stort trafikfly havarerer. Imidlertid er det meget omfangsrigt at sætte så stor en øvelse op. Derfor havde man ved øvelsen i Roskilde i går valgt at køre langt mere i stilling end ved en tilsvarende ulykke med to mindre fly ville kræve i virkeligheden.

”Vi skal prøve det hele af – det er vigtigt. Hver gang man træner, eksempelvis det med at sætte en behandlingsplads op på skadesstedet, bliver man bedre til det. Det samme gælder for ledelsen på skadesstedet,” forklarede Dan Warming, der er politikommissær ved Roskilde Politi, efter øvelsen til CHECK-IN.dk.

Ifølge Dan Warming forløb øvelsen tilfredsstillende, og han bakkes op af Palle Wulff Larsen, der er Brandchef i Roskilde Lufthavn.

”Der er jo ikke én måde at gøre tingene på – der er ikke nogen facitliste. Derfor er det også vigtigt at prøve tingene af, så vi kan give feedback til hinanden og dele erfaringer,” tilføjede Palle Wulff Larsen.

I det hele taget var samarbejdet mellem politi, brandvæsen, lufthavnsbrandvæsen, ambulancer, redningsberedskabet og hospitalerne et vigtigt omdrejningspunkt i øvelsen. For Roskilde Lufthavn handlede øvelsen også om at sikre funktionaliteten af lufthavnens beredskabsplan og lufthavnens egen førsteindsats.

Frivillige spillede afgørende rolle
En øvelse som den i Roskilde Lufthavn kræver rigtig mange frivillige. Både figuranterne (de tilskadekomne i øvelsen, red.), Hjemmeværnet, samt dele af Beredskabsstyrelsen er frivillige, der ikke får løn for arbejdet.

”Uden de frivillige kan vi ikke få den volumen, en øvelse som denne kræver. Vi har været cirka 190 deltagere i alt i øvelsen, og cirka 60 af dem er frivillige,” forklarede Dan Warming.

Når øvelser som den i Roskilde skal forberedes, tager man udgangspunk i hændelser og erfaringer fra rigtige ulykker i ind- og udland. Formålet er altid at komme tæt på virkeligheden, for at træne alle styrker bedst muligt. Derfor er det også vigtigt, at de tilskadekomne er rigtige mennesker og ikke bare dukker.

Se billeder fra øvelsen på CHECK-IN.dk’s Facebook-side.

Foto: Morten Lund Madsen