Forventning om endnu større SAS-reduktioner

SAS reducerede sine enhedsomkostninger med knap 7 procent i januar. Selskabet forventer endnu større reduktioner i de kommende måneder når de nye overenskomster med det flyvende personale slår fuldt igennem.

De nye aftaler om løn- og arbejdsvilkår, som SAS og fagforeningerne under stor dramatik indgik for selskabets flyvende personale i november sidste år, sætter allerede nu deres positive aftryk i det hårdtprøvede flyselskabs regnskab for første kvartal.

Således faldt selskabets enhedsomkostninger i første kvartal, som dækker månederne november, december og januar, med i gennemsnit 2,7 procent. Og i januar var faldet på hele 6,9 procent. Det skyldes primært, at de nye lønaftaler fik effekt fra 1. januar.

Falde mere
Men det er bare begyndelsen på en kraftig nedbarbering af de høje enhedsomkostninger, som længe har været en af de primære klodser om benet på det skandinaviske flyselskab. Det er i hvert fald forventningen hos SAS’ danske koncerndriftsdirektør, Flemming Jensen.

“Effekten af blandt andet de ændrede arbejdstidsregler begynder først at slå igennem i marts og april. Derfor forventer vi helt klart, at enhedsomkostningerne vil falde mere end syv procent i det indeværende kvartal,“ fastslår Flemming Jensen over for CHECK-IN.dk.

Han vil ikke sætte præcise tal på forventningerne til omkostningsreduktionen, men mellem syv og ti procent er ikke urealistisk, lyder det fra SAS’ koncernens nummer to.

Ikke løbe fra
SAS kom ud af første kvartal med et underskud før skat på minus 801 mio. svenske kroner, svarende til omkring 720 mio. danske kroner. Og selv ikke den største jubeloptimist kan løbe fra, at det må betegnes som et meget dårligt resultat. Og bedre bliver det da heller ikke af, at resultatet af den primære drift faktisk er blevet forværret med knap 150 mio. svenske kroner fra et minus på 656 mio. i samme kvartal i sidste regnskabsår til et minus på 801 mio. kroner i det forgangne kvartal.

Så selvom enhedsomkostningerne er blevet reduceret, så er det ikke smittet af på driftsregnskabet, sådan som man ellers skulle forvente.

”Det skyldes, at der som en del af driftsresultatet ligger en række engangsposter i form af pensionsbetalinger og udgifter til motorer,” forklarer Flemming Jensen.

Han glæder sig over, at resultatet ikke blev så dårligt, som man havde forventet.

”Det positive ved regnskabsresultatet er, at det er bedre end hvad vi har kalkuleret med i vores plan,” siger Flemming Jensen.