FPU: Skattefritagelse er ikke uproblematisk

Flyvebranchens Personaleunion og SAS ser med interesse på ideen om skattefrihed til danske piloter og stewardesser. Forslaget har dog sine udfordringer.

Kan skattefrihed for piloter og stewardesser være et af midlerne til at sikre, at vi også i fremtiden har en dansk luftfartsbranche? Det spørgsmål er blevet et varmt diskussionsemne på det seneste.

Danske søfolk har siden oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i 1988 været fritaget for at betaleindkomstskat. Skattefritagelsen er til fordel for både lønmodtagerne og rederierne. For de ansatte bliver det mere attraktivt at arbejde på søen i forhold til på land, mens rederierne kan få kvalificeret arbejdskraft til en lavere udbetalt løn.

Uafklarede elementer
En lignende model for danske piloter, stewardesser og flyselskaber kunne være en vej til bedre at kunne klare sig mod flyselskaber, der opererer fra lande med helt andre skatteforhold. Der er dog nogle uafklarede elementer, som der skal ses på inden man etablerer ordningen. Det mener Flyvebranchens Personaleunion, der organiserer hovedparten af de danske piloter og stewardesser,

“Vi er ikke afvisende overfor ideen, men det skal skrues rigtigt sammen. For det er mere kompliceret end som så,“ siger Thilde Waast, formand for FPU.

Hun peger på problematikken omkring skattefri løn stillet over for beskattet pension og personligt rentefradrag på bolig. Desuden kan der opstå problemer, hvis et dansk flyselskab har både danske og eksempelvis svenske ansatte.

Desuden forventer Thilde Waast ikke, at Danmark får lov til at gå europæisk enegang.

“Jeg kan ikke se Danmark kan lave det egenhændigt udenom EU. Så først skal vi overbevise EU. Men hvis det lykkedes, så kan alle EU-lande gøre det. Og så er vi lige vidt,“ siger Thilde Waast.

Spekulerer i skat
SAS har ved flere lejligheder luftet tanken om skattefrihed. Flyselskabet har dog endnu ikke kigget på det i detaljer.

”Det er et interessant forslag, som det er værd at gå dybere ned i. Men ingen har endnu fremlagt noget konkret,” påpeger public affairs-direktør Lars Wigelstorp Andersen fra SAS.

Han understreger, at en skattefritagelse ikke handler om at stille medarbejderne ringere end i dag.

”Udgangspunktet er ikke at stille medarbejderne dårligere med sådan et koncept. Men derimod generelt at stille dansk luftfart stærkere i konkurrencen mod de udenlandske selskaber, der spekulerer i skat,” siger Lars Wigelstorp Andersen, der ved siden af jobbet i SAS er formand for brancheorganisationen Dansk Luftfart.

Indenfor søfarten er vilkårene for rederierne og deres ansatte stort set de samme i alle EU-lande samt Norge og USA. Kritikere af ordningen vil derfor indvende, at man blot har sænket lønningerne over en bred kam. Skattefritagelsen for søfolk kostede i 2006 statskassen 600 mio. kr. om året.