Finger C i Københavns Lufthavn og dele af Finger B til venstre.(Foto: Thue C. Leibrandt | CC 3.0)

Gates må vige for flere butikker og passagerer i CPH

For at skabe plads til udvidelsen af et areal mellem Finger C og Finger B i Københavns Lufthavn er det nødvendigt at fjerne to gates.

Der bliver bygget på livet løs i Københavns Lufthavn, og det helt store projekt er etableringen af den nye Finger E, hvor første fase ventes at stå færdig næste sommer. Her vil der i første omgang blive plads til syv nye gates med tilhørende...