Goldman Sachs hjalp de skandinaviske stater

De tre skandinaviske regeringer engagerede i fællesskab tidligt i 2012 den internationale investeringsbank Goldman Sachs til at yde rådgivning i forhold til staternes ejerskab af SAS. Det er dog SAS-ledelsen, der har udarbejdet den nye spareplan og besluttet dens konkrete indhold.

Redningsplanen for SAS var så omfattende, at de tre skandinaviske stater tidligt i 2012 engagerede den internationale investeringsbank Goldman Sachs til at rådgive sig i forhold til staternes ejerskab i SAS.

Det var således nødvendigt for de tre skandinaviske stater at få en ekstern og kvalificeret vurdering af den nye forretningsplan, der var skitseret.

Den danske stat anvender oftest finansiel rådgivning i denne type sager, hvilket også var tilfældet i forbindelse med aktieemissionerne i SAS i 2009 og 2010, hvor Royal Bank of Scotland ydede en tilsvarende rådgivning.

Finansministeriet bekræfter, at Goldman Sachs har ydet rådgivning omkring vurdering af forretningsplanen samt ydet rådgivning og praktisk bistand i forbindelse med etableringen af kreditfaciliteten.

“For den danske stat har det i lighed med to andre stater været en afgørende forudsætning for at løbe yderligere finansielle risici i forhold til SAS, at selskabet har en forretningsplan, der vurderes at gøre selskabet konkurrencedygtigt og dermed skabe grundlag for den indtjening, der betyder, at selskabet kan stå på egne ben og er levedygtigt på sigt,“ forklarer Finansministeriets afdelingschef Peter Brixen, der har ansvaret for ejerskab og salg af statens selskaber og aktier.

Vurdering af forretningsplanen
Hos Finansministeriet understreger man, at det er SAS-ledelsen, der har udarbejdet planen samt besluttet, hvilke elementer, der skulle indgå i denne. Men samtidig finder man det naturligt, at man har sikret sig, at planens indhold også var bæredygtig.

“Vi fandt det naturligt at vurdere, om den forretningsplan, som SAS har udarbejdet, hviler på rimelige forudsætninger og dermed kan antages at føre til den konkurrencedygtighed, der var en forudsætning for, at det var forsvarligt for staterne at deltage i den kreditfacilitet, der stilles til rådighed for selskabet,“ siger Peter Brixen.

Den danske stat deltager i kreditaftalen med 435 mio. kroner. Kreditaftalen har en samlet ramme på 3 mia. danske kroner og løber frem til 31. marts 2015.