Havarikommissionen frikender Cimber

Havarikommissionen har offentliggjort den endelige rapport, der har klarlagt hændelsesforløbet, hvor et ATR72-500 indenrigsfly fra Cimber Sterling kørte af banen i Bornholms Lufthavn den 16. december sidste år. Hændelsen har fået lufthavnen til at ændre retningslinjer for måling af bremseværdier under vintertjeneste.

Torsdag den 16. december 2010 kl. 09.55 omformiddagen var et ATR72-fly fra Cimber Sterling lettet fra Københavns Lufthavn med kurs mod Bornholm. Ombord på flyet var var 31 passagerer og 4 besætningsmedlemmer.

Under anflyvningen af Bornholms Lufthavn kunne piloterne konstatere, at temperaturen var på minus 1 grad og gennem lette snebyger var der en sigtbarhed på ca. 8 kilometer.Der var kraftig vind og snefygning på tværs af landingsbanen, hvor omkring 25 % var dækket med frosne spor og kamme.

Trods kraftig vind fra venstre blev piloterne under indflyvningen til Bornholms Lufthavn enige om, at det var indenfor det tilladelige at lande på lufthavnens bane 29. Klokken 10.13 anmodede piloterne lufthavnen om et ekstra vindtjek, der blev rapporteret til 23 knob, hvor producentens og operatørens sidevindsbegrænsning er 35 knob.

Efter at flyet klokken 10.19 havde sat hjulene på landingsbanen gjorde piloterne brug af reversering på begge motorer samt brug afflyets hjulbremser. Herefter begyndte flyet uventet at dreje mod venstre, hvorefter det kørte af banen og kom til stop i den såkaldte “sikkerhedszone“.

Piloterne kunne umiddelbart konstatere, at ingen personer ombord var kommet til skade, hvorfor man ikke fandt det nødvendigt at foretage en evakuering af flyet.

Lufthavnen har ændret retningslinjer

Disse oplysninger fremgår af en rapport som Havarikommissionen netop har offentliggjort.

Rapporten frikender blankt Cimber Sterling for at have ansvar i hændelsen. Havarikommissionen konkluderer nemlig, at der var “en divergens mellem målte og effektive bremsekoefficientværdier på bane 29 i kombination medassymetrisk reverse under den sidste del af landingsafløbet. Det skønnesunder de aktuelle sidefindsforhold at have haft en negativ indflydelse på piloternes mulighed for at fastholde retningskontrol, hvilket medførte baneafkørsel,“ hedder det i rapporten.

Herudover konstateres det endvidere, at lufthavnen stillede 4 timer gamle (måling foretaget kl. 05.51)værdimålinger af bremsekoefficienter til rådighed. En mere aktuel måling ville således angiveligt have ændret piloternes beslutning om at lande på bane 29 under de svære sidevindsforhold.

Det er herudover også Havarikommissionens opfattelse, at landingsbanens overfaldebeskaffenhed kan have haft en negativ indflydelse på flyets retningskontrol.

Undersøgelsen har ikke ført til rekommendationer, men Bornholms Lufthavn har ændret retningslinjerne for måling af bremsevikning under vintertjeneste. Her skal der fremover foretages en ekstra bremsemåling, såfremt der er forskel på bremsevirkningen på midten og ude i siderne af banen.

Den internationale civile luftfartsorganisation ICAO og den franske havarikommission BEA (Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) blev underrettet samme dag som hændelsen indtraf.